Biznes podczas pandemii. Rozwój sektora DS/MLM na terenie Stanów Zjednoczonych w 2019 roku oraz w dobie kwarantanny

przez Maciej Maciejewski
2442 odsłony

Direct Selling Association (DSA) czyli światowe Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej (DSA), skupiające w swoich strukturach największe spółki sektora sprzedaży bezpośredniej i przede wszystkim marketingu sieciowego, opublikowało wstępne wyniki najnowszych danych dotyczących wzrostu i prognozy sektora na rok 2020.

źródło: Pixabay

Growth & Outlook to coroczna ankieta przeprowadzana przez DSA, która informuje nas o wielkości i zakresie branży sprzedaż bezpośrednia i network marketing w Stanach Zjednoczonych. Zbieranie danych kontroluje Nathan Associates – międzynarodowa firma doradztwa gospodarczego. W tegorocznym raporcie na temat wzrostu i perspektyw sektora DS/MLM skupiono się na analizie perspektyw jakie daje branża. W szczególności raport będzie zawierał szczegółową analizę kwestii związanych z pandemią koronawirusa i jego wpływem na rozwój naszego biznesu. Dostarczy praktycznych rekomendacji dotyczących radzenia sobie z wyzwaniami, jakie stwarzają problemy związane z kwarantanną oraz przedstawi prognozę sprzedaży w branży wraz z planowaniem najważniejszych scenariuszy.

Aby lepiej zrozumieć branżowe trendy w ramach tak szybko ewoluującego krajobrazu makroekonomicznego, DSA prowadzi szeroko zakrojone badania w uzupełnieniu o standardowe ankiety dotyczącej oceny rynku i wzrostu sektora. Na przykład ankiety Coronavirus QuickPulse śledzą wpływ pandemii na działalność, a kwartalne ankiety DataTracker zapewniają wgląd w kwartalne trendy i kluczowe wskaźniki wydajności. W tym momencie wszystkie zebrane dane analizuje komitet ds. badań branży DSA, a następnie opracuje kluczowe spostrzeżenia i możliwe do podjęcia działania, które zostaną uwzględnione w raporcie na temat wzrostu i prognozy na 2020 rok, który zostanie opublikowany wczesnym latem br.

– Wiemy, że nasze działania mają zasadnicze znaczenie dla przyszłego rozwoju branży. Właśnie dlatego celowo poszerzyliśmy zakres badania Growth & Outlook o kilka nowych danych, w tym badania QuickPulse, które pomogą nam spojrzeć w przyszłość i przewidywać rozwój sektora –powiedział Joseph N. Mariano, prezes DSA. – Chociaż dziś każda forma sprzedaży detalicznej – w tym również sprzedaż bezpośrednia – jest kwestionowana to jestem pewien, że nasz kanał dystrybucji będzie nadal prosperował dzięki cyfrowym innowacjom połączonym z akcentem osobistym, który zapewnia konsumentom wyjątkową wartość – dodał Mariano.

Wstępne, najnowsze badanie wzrostu i prognozy w dziedzinie sprzedaż bezpośrednia i network marketing zawiera następujące informacje:

  • Sprzedaż pozostaje stabilna – kanał sprzedaży bezpośredniej wygenerował 35,2 mld USD w 2019 roku na terenie USA.
  • Konsumenci nadal cieszą się produktami i usługami oferowanymi przez sprzedawców bezpośrednich – produkty zdrowotne i odnowy biologicznej są liderem pod względem wielkości i wzrostu, a sprzedaż bezpośrednia jest najbardziej rozpowszechnioną metodą kontaktu z konsumentami.
  • Amerykanie wciąż szukają możliwości rozwoju przedsiębiorczości – w 2019 roku w USA było 6,8 mln sprzedawców bezpośrednich, co stanowi wzrost o 9,9% w porównaniu z rokiem poprzednim; 87% sprzedawców bezpośrednich (5,9 miliona) pracuje w niepełnym wymiarze godzin.

– Badanie Growth & Outlook pokazuje solidny i stabilny kanał sprzedaży detalicznej, który jest ceniony przez konsumentów za jego produkty i usługi, obsługę klienta i ogólne wrażenia zakupowe. Odporność branży wynika z jej ciągłej ewolucji i doskonalenia oraz poświęcenia i ciężkiej pracy dystrybutorów, pracowników i innych interesariuszy w sektorze. I właśnie te wykazane, mocne strony branży dają pewność, że sprosta ona wyzwaniom, przed którymi stoi. Teraz i w przyszłości – powiedział Paul Bourquin, dyrektor Nathan Associates.

A Joseph N. Mariano dodał: – W zamiłowaniu ludzi do łączenia się i bycia częścią społeczności jest coś, co nie jest nieodłączną częścią tradycyjnej lub internetowej sprzedaży detalicznej. Kluczową siłą sprzedaży bezpośredniej i MLM – która odróżnia ją od innych kanałów sprzedaży detalicznej, jest osobista relacja i pasja do produktu zapewnianego przez dystrybutorów. A to z kolei nie ulega żadnej zmianie podczas pandemii.

A jak poradziły sobie z kwarantanną firmy MLM w Polsce? Lawinowe redukcje zatrudnienia, które nie ominą praktycznie żadnej branży, w optymistycznym wariancie szacowanym przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej, mają pozbawić pracy 1,4 miliona Polaków. W pesymistycznym wariancie bezrobocie sięgnie 10%. Ale nie w network marketingu:

„Recesja? Jaka recesja? Krótka dygresja o tym, że biznes MLM jest prawdopodobnie najlepszym obecnie systemem do zarabiania pieniędzy”

W tej trudnej sytuacji przedstawiciele polskiej branży sprzedaż bezpośrednia i marketing sieciowy dobrze prosperują i zaliczają wzrosty. Niezależni przedsiębiorcy budujący biznes MLM nie mieli żadnych problemów z przystosowaniem się do pracy z domu, co potwierdziły nasze niedawne publikacje:

„Zarobkowy stres podczas pandemii? Spostrzeżenia menadżerów działających w systemie MLM”

Sektor DS/MLM radzi sobie w Polsce podczas kwarantanny bardzo dobrze. Ten model zarabiania pieniędzy może być alternatywą dla bankrutujących przedsiębiorców tradycyjnych i zwalnianych pracowników. Wszak tutaj każdy może zainicjować swój osobisty, prywatny biznes bez ryzyka inwestycyjnego, gdyż współpracę z porządną firmą matką można rozpocząć wkładając w przedsięwzięcie jedynie kilkaset złotych. Wystarczy poświęcić odrobinę czasu, kreatywności i charyzmy. Bez wątpienia to jest jeden z podstawowych czynników decydujących o tym, że network marketing zawsze w czasach trudnych, w kryzysie, notuje wzrosty. Od marca br. działające w Polsce spółki MLM zaliczają od 50 do 300% większe obroty, a co się oczywiście z tym wiąże, więcej zarabiają współpracujący z nimi handlowcy:

„System MLM a biznes tradycyjny i praca zdalna w czasach pandemii. Kto ma największe szanse, a kto może stracić pracę?”

Co ważne, najprawdopodobniej wciąż z roku na rok trend pracy zdalnej będzie się utrzymywał, coraz więcej osób przejdzie całkowicie właśnie na taki model zarobkowania, więc warto małymi krokami już dziś wdrażać zasady, które ułatwią tę cyfrową transformację. Bo warto:

„KORONAWIRUS VS. NETWORK MARKETING. Dlaczego system MLM jest prawdopodobnie najlepszą alternatywą zarobkową w czasach pandemii i kryzysu?”

Mogą Cię również zainteresować