Czy w roku 2021 liczy się tylko zysk? Nie do końca czyli o zrównoważonym rozwoju w biznesie

przez Maciej Maciejewski

Z badania przeprowadzonego przez firmę Grayling wśród 550 liderów biznesu wynika, że kwestie zrównoważonego rozwoju w biznesie (ESG) będą w tym roku mocno zyskiwały na znaczeniu. Rok 2021 będzie też przełomowy ze względu na następstwa COVID-19 oraz zbliżający się szczyt COP26.

źródło: Pixabay

Blisko połowa (45%) menedżerów wyższego szczebla w dużych firmach przyznaje, że kwestie ESG będą ważniejsze niż w poprzednich latach. Po wybuchu globalnej pandemii COVID-19 i w obliczu zbliżającego COP26, aż 82% badanych uważa, że decyzje, które podejmą w najbliższym czasie, będą miały szczególne znaczenie dla biznesu.

To wnioski płynące z ostatniego badania zleconego przez międzynarodową agencję PR i PA Grayling, opisane w raporcie „The New Collectivism: Building Better Business”. Opracowanie przedstawia zmieniające się postawy liderów biznesu, którzy przeszli drogę od popularnego w latach 70-tych i 80-tych podejścia „liczy się tylko zysk” do dzisiaj, kiedy firmy i korporacje są coraz bardziej świadome roli, jaką odgrywają w społeczeństwie.

W związku ze zmianą podejścia prawie dwie trzecie (63%) liderów zgodziło się ze stwierdzeniem, że firmy wspólnie ponoszą odpowiedzialność za społeczeństwo i środowisko, w którym działają. Spośród badanych, którzy zgodzili się z koncepcją zbiorowej odpowiedzialności, aż 94% stwierdziło, że jest ona ważna dla zapewnienia rozwoju gospodarczego kraju, a 85% uważa, że jest istotna dla przyszłego rozwoju ich firm.

Tom Nutt, head of corporate w Grayling, powiedział: – Wyniki naszego badania potwierdzają to, co obserwujemy już od jakiegoś czasu. Firmy na nowo poddają ocenie swój wpływ na otoczenie. Jest to spowodowane trzema czynnikami –obawami dotyczącymi zmian klimatycznych i środowiska, napięciami społecznymi na całym świecie oraz przekonaniem, że zrównoważony biznes to dobry biznes. Ostatni rok był przełomowy dla biznesu, jednak jego efektem było przyspieszenie i nadanie większego tempa istniejącym trendom, a nie pojawienie się nowych. Spodziewam się, że poczucie pilnej potrzeby zmian będzie silnie wybrzmiewać w tym roku na COP26 – bez wątpienia najważniejszej w historii konferencji ONZ w zakresie zmiany klimatu – skomentował Tom Nutt.

Badanie pokazało również, jak ważne w tych przełomowych latach są działania komunikacyjne wokół tematu zrównoważonego rozwoju. Dla prawie połowy (43%) wszystkich zarządzających w dużych organizacjach będzie to główny cel działań komunikacyjnych, a kolejne 33% twierdzi, że będzie to jeden z ich trzech priorytetów.

Jednak wielu liderów biznesu spodziewa się, że komunikowanie kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem będzie stanowiło wyzwanie, między innymi ze względu na ciągły nacisk na temat COVID-19, który ogranicza możliwości skupienia się na zrównoważonym rozwoju (26%), upolitycznienie tego obszaru (14%) oraz presję ze strony klientów, konsumentów lub rządów, aby dokonywać zmian szybciej, niż jest to możliwe (14%).

Badanie „The New Collectivism: Building Better Business” zostało przeprowadzone przez Opinium Research w dniach 3-8 lutego 2021 roku. Opinium przepytało 550 osób na stanowiskach kierowniczych w firmach z całego świata.

Mogą Cię również zainteresować