Partnerstwo jako sposób na osiągnięcie zrównoważonych celów w biznesie

przez Maciej Maciejewski

Coraz więcej firm zaczyna dostrzegać znaczenie partnerstw jako skutecznego narzędzia do osiągnięcia ekologicznych i społecznych celów biznesowych. Współpraca z podmiotami, które podzielają wizję zrównoważonej przyszłości, a także posiadają komplementarną wiedzę i kompetencje może stać się kluczowym czynnikiem sukcesu.

źródło: Pixabay

Czerpanie z nauki

Jednym z rodzajów partnerstwa, które może przynieść wiele korzyści, jest współpraca z jednostkami naukowymi (uniwersytety, politechniki). Tego rodzaju kolaboracje umożliwiają firmom korzystanie z ekspertyzy naukowców i badaczy oraz dają dostęp do nowych technologii i często innowacyjnego sprzętu (np. laboratorium).

Wspólne projekty R & D prowadzone z naukowcami mogą przyczynić się do opracowania nowych, ekologicznych technologii, materiałów czy procesów produkcyjnych. Ponadto, partnerstwo z jednostkami naukowymi często wiąże się z możliwościami dofinansowania projektów, co umożliwia firmom sprawniejsze zrealizowanie kosztownych inicjatyw badawczo-rozwojowych, których efektem są nowe, zrównoważone rozwiązania.

Ramię w ramię z klientem

Partnerstwo z klientami (prosumentami) to kolejny istotny aspekt w kontekście osiągania zrównoważonych celów biznesowych. Współpraca z klientami umożliwia firmom lepsze zrozumienie ich potrzeb i oczekiwań oraz pozwala na dostosowanie produktów i usług do wymagań (w tych np. ekologicznych).

Raport Global 2023 Gen Z & Millennial Survey opracowany przez Deloitte wskazał, że zmiany klimatu są jednym z głównych powodów stresu dla tych pokoleń. Wyniki raportu jednoznacznie wskazują, że młodzi ludzie starają się angażować w świadome i zrównoważone konsumowanie. Przykładają dużą wagę do etyki i wartości związanych z ochroną środowiska. Poprzez dialog i wspólne kształtowanie produktu finalnego, firma może uwzględnić sugestie klientów dotyczące wyglądu, specyfikacji czy zastosowanych materiałów, dążąc do stworzenia bardziej ekologicznego produktu.

Partnerstwo biznesowe

Warto wspomnieć również o partnerstwie z podmiotami specjalizującymi się w dziedzinach wspierających zrównoważony rozwój, czy dekarbonizację. Dobrym przykładem są spółdzielnie lub przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, które często nawiązują współpracę z firmami zajmującymi się rekonstrukcją systemu ciepłowniczego. W efekcie wspólnie mogą dążyć do zlikwidowania użytkowania paliw kopalnych, zwłaszcza węgla i podnieść efektywność wytwarzania oraz przesyłu ciepła.

– Tego rodzaju partnerstwa umożliwiają firmom korzystanie ze specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, co przyczynia się do osiągnięcia bardziej zrównoważonej infrastruktury energetycznej – wyjaśnia Sławomir Madejski, prezes arządu CEDR Energo. Kolejną zaletą może być finansowanie – często bowiem partner jest głównym inwestorem, a spółdzielnia jedynie konsultantem, doradcą w procesie tworzenia koncepcji. W grę wchodzi także konsorcjum, które może być pomocne w procesie występowania o dotacje.

Jak podkreśla Sławomir Madejski: – Ograniczanie obciążenia środowiska naturalnego w produkcji ciepła i energii elektrycznej stało się priorytetem dla przedsiębiorców, włodarzy miast, czy spółdzielni. Koncentracja na innowacyjności oraz tworzenie ekologicznych rozwiązań stanowi klucz do ochrony naszego środowiska i zdrowia. Wykorzystywanie energii odnawialnej, inwestowanie w inteligentne technologie oraz rozwijanie efektywnych systemów wytwarzania energii to droga do zrównoważonej przyszłości.

Jak stwierdził Arystoteles – „Całość to więcej niż suma jej składników”. Właśnie dlatego partnerstwo staje się interesującym kierunkiem działań dla wielu polskich firm. Współpraca z jednostkami naukowymi przyczynia się do rozwijania innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań, a także zapewnia dostęp do dofinansowania. Partnerstwo z klientami umożliwia tworzenie ekologicznych produktów, dostosowanych do potrzeb rynku. Natomiast kooperacja z innymi podmiotami specjalizującymi się w określonych dziedzinach umożliwia firmom korzystanie z wiedzy i doświadczenia. Wszystkie te formy partnerstwa mają ogromny potencjał dla przemysłu, społeczeństwa i środowiska naturalnego, przyczyniając się do tworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości.

Mogą Cię również zainteresować