Raport wpływu społecznego Nu Skin za rok 2023

przez Maciej Maciejewski
280 odsłony

Firma Nu Skin opublikowała raport dotyczący wpływu społecznego i zrównoważonego rozwoju za rok 2023. Dokument przedstawia postęp w realizacji priorytetów środowiskowych i społecznych koncernu, w tym jego zobowiązania w zakresie ekorozwoju i globalnych działań charytatywnych.

Ryan Napierski, prezes i dyrektor generalny Nu Skin komentuje: „Nu Skin zostało zbudowane w oparciu o silne dziedzictwo bycia globalną siłą działającą na rzecz dobra, a dziś ten cel jest ważniejszy niż kiedykolwiek. Chociaż świętujemy nasze osiągnięcia z zeszłego roku i jesteśmy dumni z postępów, jakie poczyniliśmy, zdajemy sobie sprawę z faktu, że nadal mamy dużo pracy do wykonania, ponieważ chcemy jeszcze bardziej zwiększyć nasze wysiłki i nadal wywierać ogromny wpływ na potrzebujących”

Z raportu wynika, że Nu Skin Force for Good jest sercem misji tej network marketingowej firmy. Ta fundacja non-profit działa od ponad 25 lat, pomagając dzieciom na całym świecie w ponad 50 krajach. Wspiera liczne projekty dotyczące zdrowia i dobrego samopoczucia, z których korzystają setki tysięcy dzieci. Pomaga także zachować ponad 1,4 miliona akrów siedlisk przyrodniczych, aby zapewnić lepszą jakość naszej planety dla przyszłych pokoleń.

Najważniejsze informacje z raportu dotyczącego wpływu społecznego i zrównoważonego rozwoju Nu Skin za rok 2023 obejmują:

WPŁYW SPOŁECZNY

 • Przekazano ponad 6,8 ​​miliona dolarów na całym świecie na specjalne cele, w tym na projekty wspierające działania na rzecz ochrony środowiska i sprawy związane z dziećmi.
 • Od 1999 roku za pośrednictwem funduszy kardiologicznych dla dzieci w Chinach i Azji Południowo-Wschodniej przeprowadzono ponad 30 000 operacji serca, a ponad 600 z nich odbędzie się w 2023 roku.
 • Nu Skin przeprowadziło globalne projekty usługowe z udziałem ponad 4000 wolontariuszy, z których skorzystali ludzie na całym świecie.
 • Partnerstwa z pracownikami, podmiotami stowarzyszonymi z markami i partnerami charytatywnymi na ponad 40 rynkach na całym świecie odmieniły projekty Force for Good na każdym kontynencie z wyjątkiem Antarktydy.
 • Rodzina partnerów marki, klientów i pracowników Nu Skin kupiła i przekazała 33 miliony posiłków dzieciom w ponad 12 krajach, w tym w Malawi, Chinach kontynentalnych, Meksyku i innych, w ramach nastawionej na zysk inicjatywy Nourish the Children. Od 2002 roku w jej ramach zakupiono i przekazano dzieciom ponad 800 milionów posiłków.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

 • Firma spełniła swoje zobowiązanie dotyczące zrównoważonego rozwoju na rok 2023, polegające na ocenie, punktacji i planowaniu poprawy wyniku wpływu na środowisko w przypadku 100% produktów.
 • W wyniku inicjatyw proekologicznych zredukowała 40 ton plastiku i 12,5 tony papieru.
 • Osiągnięto pozyskiwanie RSPO w 100% z palm i składników pochodzących z palm do produktów higieny osobistej przy użyciu kombinacji bilansu masowego Okrągłego Stołu Zrównoważonego Oleju Palmowego (RSPO).
 • Otwarcie nowego, najnowocześniejszego zakładu produkcyjnego w Szanghaju w Chinach, wykorzystującego inteligentne i autonomiczne systemy oparte na analizie danych w czasie rzeczywistym i uczeniu maszynowym. Lokalizacja w Szanghaju została zbudowana zgodnie ze standardami zielonego budownictwa, zachowując wysoką zdolność produkcyjną przy jednoczesnym oszczędzaniu energii i zmniejszeniu zużycia wody.
 • Dalsze postępy w realizacji zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju związanych z produktami, w tym zapewnienie, aby do 2030 roku wszystkie opakowania były poddawane recyklingowi, nadawały się do recyklingu, ponownego użycia, ograniczane lub odnawialne.

NAGRODY ZA SPOŁECZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

 • Firma otrzymała 20 nagród za zrównoważone produkty, doskonałość biznesową, wpływ społeczny i wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym wyróżnienia od Global Green Beauty, Communitas i Pure Beauty Awards.

Mogą Cię również zainteresować