Powstaje nowy doktorat o biznesie MLM

przez Maciej Maciejewski
983 odsłony

Dwa lata temu Renata Zarzycka napisała i obroniła doktorat na temat branży sprzedaż bezpośrednia i marketing sieciowy. Dla naszej redakcji jest to dzieło wiekopomne i nader ważne, bo tyczy się nie tylko biznesu MLM, ale nawet samego Network Magazynu – jedynego w Polsce, niezależnego pisma o tym systemie zarabiania pieniędzy…

Aron Axel Wadlewski

Praca doktorska Renaty Zarzyckiej jest zatytułowana „Cyfryzacja prasy specjalistycznej na przykładzie czasopisma „Network Magazyn” (2003-2019)”, a jej promotorem był prof. nadzw. dr hab. Andrzej Adamski. Wtedy, przy okazji publikowaliśmy nawet w całości powstałą na bazie tejże rozprawy pracę naukową pt. „Rola mediów w informowaniu opinii publicznej i organów administracji państwowej o nielegalnych piramidach finansowych”.

Warto o tym wspomnieć właśnie dziś, kiedy powstaje nowy doktorat o naszym sektorze. Aron Axel Wadlewski pisze pracę doktorską o biznesie MLM i potrzebuje drobnej pomocy. To może być nowe, inteligentne i profesjonalne narzędzie do budowania Waszego network marketingu. Taki as przetargowy podczas każdej rozmowy rekrutacyjnej czy sprzedażowej. Pomóżmy mu ku chwale branży!

Nasza redakcja otrzymała taki list: „Moi Drodzy. Kieruję do Was ogromną prośbę o udział w badaniu do mojego doktoratu na temat MLM, realizowanego w Uniwersytecie Łódzkim. Głęboko wierzę, że Wasze zaangażowanie przyczyni się do rozwoju wiedzy na temat network marketingu i pozytywnie wpłynie na przyszłość tej branży. Z góry dziękuję za pomoc! Mgr Aron-Axel Wadlewski”.

Wypełnienie ankiety nie powinno zająć więcej niż minutę, a efekty będą odczuwalne dla całego sektora przez wiele lat. A może i dłużej? Wystarczy kliknąć niżej, przejść do pytań i udzielić odpowiedzi:

UNIWERSYTET ŁÓDZKI

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

DETERMINANTY SUKCESU BIZNESOWEGO

Komentarz Arona Axela Wadlewskiego: – Mój pierwszy kontakt z koncepcją multi level marketingu miał miejsce w trakcie studiów magisterskich, kiedy dowiedziałem się o istnieniu suplementu diety „4 generacji”, dystrybuowanym przez wchodzącą na polski rynek firmę MLM. Stosowany przez nią model dystrybucji tego produktu był dla mnie całkowicie nieznany, co spowodowało, że temat ten wydał mi się niezmiernie intrygujący.

Moja fascynacja systemem MLM pogłębiła się podczas konsultacji z jednym z profesorów Uniwersytetu Łódzkiego, autorytetem w dziedzinie marketingu. Profesor wyraził swoje głębokie obiekcje dotyczące natury MLM. Jednak, jak się później okazało, były one bardziej odzwierciedleniem panujących stereotypów niż wynikiem rzetelnej wiedzy. Wkrótce dostrzegłem, że brak merytorycznej wiedzy na temat network marketingu jest powszechny w środowisku akademickim. Taki stan rzeczy wywołał u mnie głęboką chęć zmiany panującej sytuacji.

Szereg zbiegów okoliczności sprawił, że założyłem Koło Naukowe MLM (obecnie ManageTeaM – MTM) na wydziale zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i zacząłem nawiązywać kontakty z przedstawicielami różnych firm MLM w Polsce oraz prowadzić pogłębione studia dostępnej literatury przedmiotu. Efektem tych działań stała się moja praca magisterska pt. „Szanse rozwoju Multi Level Marketingu w dobie wellness”. Na jej podstawie powstała później książka „MLM w dobie wellness” oraz seria artykułów naukowych. Obecnie, jako pracownik naukowy wydziału zarządzania UŁ kontynuuję rozpoczętą działalność naukową, finalizując pracę doktorską pt. „Multi Level Marketing. Determinanty sukcesu biznesowego”. Mam nadzieję, że stanie się ona impulsem do wielu dyskusji w środowisku naukowym, które zaowocują wzrostem świadomości społecznej na temat MLM. Głęboko wierzę, że opublikowana na jej podstawie książka pomoże również przełamywać spotykane w branży stereotypy.

Mogą Cię również zainteresować