BIZNES MLM A.D. 2024. ALGORYTM

przez Maciej Maciejewski
278 odsłony

Czas płynie. Ekonomia się zmienia. Zmieniają się warunki prowadzenia biznesów, zmienia się podejście do systemu MLM. Pokolenie Y, którego rodzice, czyli pokolenie X nabijali się z biznesu sieciowego, czerpie teraz z tej możliwości pełnymi garściami…

źródło: Pixabay

Często rozmawiam z liderami różnych firm. Są to osoby z Polski i z innych krajów. Wielu z nich osiąga dochody sześciocyfrowe w każdym miesiącu. I wszyscy zgodnie mówią to samo:

Nowa fala to młodzi ludzie i ich umiejętności oraz wizja budowania biznesu w social mediach. To oni są sprawcami gwałtownego wzrostu popularności przedsiębiorczości i obrotów finansowych.

To oni są przyczyną zmiany metod pracy. Mamy na rynku ciekawe połączenie – doświadczenie biznesowe liderów działających od lat 90-tych plus nowe, technologicznie podejście do biznesu wykorzystywane przez dwudziesto/trzydziestolatków. W ten sposób powstał genialny system pracy. System oparty na doświadczeniu, zaangażowaniu, statystyce, nowych technologiach i pracy z dowolnego miejsca na świecie. Przyjrzyjmy się temu zjawisku. Co i jak robić, żeby dzisiaj skutecznie i szybko zbudować biznes sieciowy?

PRZYGOTUJ SIĘ

1. Przeprowadź analizę swojej grupy. Podziel ją na dwie części.  Pierwsza część to aktywni partnerzy czyli ci, którzy budują zespół samodzielnie oraz wszystkie nowe osoby, które dopiero wchodzą w etap samodzielności. Druga część to pozostałe osoby z Twojej grupy. To tylko zakupowicze, nie budujący biznesu oraz osoby pracujące nieregularnie. Osoby z drugiej części nie powodują wzrostu obrotów w Twoim biznesie. Nazwijmy ich „partnerzy pasywni”.

2. Przygotuj materiały, którymi mogą posługiwać się Twoi partnerzy na zasadzie kopiuj/wklej. Niech to będą filmy wyjaśniające zagadnienia budowy biznesu, prezentacje produktów, tabele, porównania, produktowe ulotki elektroniczne itp.

3. Załóż kanał na ZOOM w wersji płatnej. To kosztuje ok. 20 USD miesięcznie. Darmowa wersja nie nadaje się do pracy ze względu na ograniczenia czasowe i na ograniczenia ilości osób, które mogą korzystać jednocześnie ze spotkania.

4. Przygotuj plan zajęć na ZOOM. To będą regularne prezentacje możliwości biznesowych, pokazy produktów, sesje startowe dla nowych partnerów i spotkania grupowe.

5. Uzgodnij ze sponsorem, w czym może Ci pomagać. Słuchaj uważnie rad.

6. Bądź gotów na naukę. Pielęgnuj głód wiedzy. Kochaj możliwości, które dają nowe technologie.

ALGORYTM PRACY CODZIENNEJ (BEZ WEEKENDÓW)

1. Zacznij od określenia, z kim będziesz pracował. To będą osoby z grupy pierwszej, czyli partnerzy aktywni. Grupę drugą zostaw w spokoju. Kochaj ludzi z tej grupy, ale nie trać na nich czasu.

2. Wydziel czas na pracę w biznesie. Jeżeli traktujesz to poważnie, przeznacz na to 40 godzin tygodniowo, czyli średnio 8 godzin dziennie. Sobota i niedziela są dniami wolnymi od biznesu.

3. Podziel ten czas wg następującego schematu:

  • 30% czasu przeznaczasz na swój rozwój. To książki, webinary, konsultacje ze sponsorem, planowanie i analizy bieżącej sytuacji. To nauka strategii biznesowych i zdobywanie wiedzy o produktach. To również czas na spokojne myślenie i wizualizację marzeń. Nazywamy to „ ostrzeniem siekiery”.
  • 20% czasu to poszukiwanie nowych kandydatów, rozmowy z nimi i prezentacje biznesu Twoim osobistym kandydatom. Powinieneś ciągle osobiście dodawać nowe osoby do swojego zespołu. To przykład dla partnerów i utrzymywanie się w formie oraz ciągły kontakt z rynkiem. Nigdy się nie zatrzymuj. Nigdy nie przestawaj wprowadzać nowych osób do grupy.
  • 50% czasu to praca z Twoimi partnerami. To codzienne konsultacje, które prowadzisz dla aktywnych osób z głębokości Twojego biznesu. To wysyłanie im przygotowanych materiałów i uczenie ich jak robić to samo.

Masz wpływ na ich rozwój i skuteczność. Jesteś ich mentorem i przewodnikiem. Prowadzisz w ten sposób wszystkich nowych, których sam podpisałeś i osoby z ważnych w strukturze miejsc. Masz jedno zadanie: poprowadzić ich do awansów. Możesz w ten sposób prowadzić 20-30 osób. Pamiętaj. Nie pracujesz za nich – jesteś ich GPS.

W dawnych latach, tych przed internetowych, taki plan działań nie miał racji bytu. Nie mogłeś pracować z taką ilością osób. Należało doliczyć choćby czas na przejazdy. Teraz mamy biznes w sieci, a to całkiem zmieniło warunki na korzystniejsze.

Podsumowując: w 2024 roku możliwości akcji są nieporównywalnie większe, niż wcześniej. Mamy większy zasięg, przy nieporównywalnie mniejszych kosztach. Więcej osób w zasięgu, więcej pieniędzy do zarobienia i brak ograniczenia czasowego. Uczmy się nowych metod pracy i wykorzystujmy nowe narzędzia. Sukcesów nam.

Autor tekstu od ponad 20 lat aktywnie buduje swój biznes w systemie MLM na terenie wielu krajów. Brał aktywnie udział w tworzeniu pierwszych struktur sieciowych w Polsce w latach 90-tych, później na Ukrainie i w Rosji. Widział rozwój tego biznesu od podstaw na rynkach o różnym potencjale ekonomicznym. W tym czasie jego organizacje rozwinęły się na rynkach zachodniej i wschodniej Europy, a teraz rozwijają się nadal. Prowadzi wykłady w trzech językach i wie, że wiedza praktyczna jest dla osób działających w network marketingu bezcenna. Prowadzi ciekawy blog pod adresem: www.marekstaszko.pl.

Mogą Cię również zainteresować