50% firm nie zna efektów szkoleń

przez Piotr Hoffmann

Sposoby ewaluacji szkoleń znane są od lat. Pomimo tego, ponad połowa przedsiębiorstw nie sprawdza, czy przeprowadzone szkolenia przyniosły zamierzone rezultaty.

Badania przeprowadzone przez American Society for Training & Development wskazują trzy podstawowe bariery ewaluacji szkoleń. Dla 52% firm barierą jest niezdolność do wyodrębnienia efektów szkolenia. Z kolei ponad 42% firm nie posiada żadnego systemu ewaluacji szkoleń, a kolejne 38% nie potrafi powiązać danych z ewaluacji z danymi biznesowymi.


Prowadzenie szkoleń bez oceny ich skuteczności jest marnotrawstwem środków finansowych i czasu menedżerów, ponieważ nikt nie ma pewności, że przynoszą one jakiekolwiek efekty biznesowe dla firmy. Ocena szkolenia pozwala przełożyć jego koszty na rzeczywiste zyski osiągane przez przedsiębiorstwo.

Biorąc pod uwagę, że model czteropoziomowej oceny szkoleń Kirkpatricka został po raz pierwszy opublikowany już 50 lat temu, to dane podane przez ASTD są zaskakujące. Czyżby właściciele firm nie byli zainteresowani ewaluacją szkoleń? Wprost przeciwnie. Są zainteresowani, ale działy szkoleń i działy HR nie zawsze posiadają odpowiednie kompetencje do prowadzenia audytu szkoleń.

Przełamanie trzech kluczowych barier wymienionych przez ASTD umożliwi jedynie odpowiednie zaprojektowanie systemu ewaluacji dopasowanego do konkretnej organizacji i typu biznesu. Wiąże się to jednak z zatrudnieniem pracownika posiadającego odpowiednie kompetencje lub zleceniem w formie outsourcingu specjalistycznej instytucji.

Mogą Cię również zainteresować