Branża, w której płacą 499 zł/h

392 odsłony

Są w Polsce branże, w których można dobrze zarobić. Między innymi, jedną z takich jest branża reklamowa. Tutaj zarobki sięgają nawet 499 zł/h pracy.


Creative director zatrudniony w polskiej agencji reklamowej może liczyć średnio na 23 tys. zł miesięcznie, a buying director w domu mediowym – na 26,6 tys. zł miesięcznie. Zarobki w branży reklamowej są większe niż w zeszłym roku, za to spadło zatrudnienie – wynika z danych opublikowanych przez instytut badawczy SAR.

Jeśli chodzi o stawki godzinowe, to największe ma creative director – 499 zł na godzinę. Na 440 zł na godzinę może liczyć client service director, a 400 zł na godzinę strategic director oraz deputy/associate strategic director.

Płaca zasadnicza w agencjach reklamowych wzrosła w porównaniu z 2009 rokiem o 1,7%, a płaca całkowita z uwzględnieniem premii i honorariów zmiennych o 1,1%. W domach mediowych ten wzrost wyniósł odpowiednio 3% i 4%. Ale nie wszyscy pracownicy mogli liczyć na większe pieniądze. W porównaniu z 2009 rokiem wzrosła płaca na 24 stanowiskach, identyczna była na 10, a mniejsza – na 24. W domach mediowych średnie zarobki zwiększyły się dla 14 stanowisk, nie zmieniły – dla 11, a zmniejszyły się – dla 12.

W agencjach reklamowych najwięcej zarabia się na stanowisku financial director (26 tys. zł brutto miesięcznie) i creative director (23 tys. zł). Art director może liczyć na 7,9 tys. zł, account director – 12,3 tys. zł, a account executive – 4,8 tys. zł.

W domach mediowych najwyższe są przeciętne pensje buying directorów – średnio 26,6 tys. zł brutto, financial directorów (26,4 tys. zł) i planning directorów (24. tys. zł).

O tym, jak stresująca jest to robota i jaka w tych firmach jest rotacja pracowników, badania nie wspominają.

Mogą Cię również zainteresować