Konkurs na nowe logo UOKiK

Zapraszamy do udziału w konkursie na nowe logo Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Projekty można przesyłać do 30 listopada br. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 5 tysięcy zł brutto oraz honorarium autorskie w kwocie 2 000 zł brutto.

Misją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji. W związku z tym, urząd angażuje się w inicjatywy o charakterze edukacyjno-informacyjnym mające na celu zwiększenie społecznej świadomości na temat roli i wpływu przepisów antymonopolowych oraz prawa ochrony konsumentów na życie gospodarcze i społeczne. Ponadto, UOKiK organizuje liczne wydarzenia, takie jak konferencje, warsztaty, seminaria oraz projekty wydawnicze i medialne.


Wszystkie działania podejmowane przez UOKiK są opatrzone logo instytucji oraz mają spójną oprawę graficzną, umożliwiającą identyfikację. Obecny znak jest związany z obchodami jubileuszu XX lecia, które kończą się w grudniu 2010 roku. Z tego względu został ogłoszony konkurs na nowe logo, które ma służyć urzędowi w najbliższych latach. Jego celem jest wyłonienie najbardziej oryginalnego i twórczego projektu, charakteryzującego się wysokim poziomem artystycznym, który jednocześnie będzie spełniał rolę promocyjną i informacyjną.

Do udziału zapraszamy w szczególności studentów i absolwentów wyższych uczelni artystycznych i projektowych oraz artystów i plastyków. Wyboru najlepszej pracy dokona kapituła konkursowa, pod przewodnictwem prezes UOKiK Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel, w skład której wejdą prof. Maciej Buszewicz – wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, prof. Czesława Frejlich z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Justyna Kucharczyk z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Prace należy składać do 30 listopada 2010 roku. Rozstrzygniecie nastąpi w grudniu 2010 roku. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie. Konkurs został objęty patronatem Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej (www.stgu.pl).

Mogą Cię również zainteresować