Można odliczyć VAT z rajów podatkowych

przez Marek Wyrzychowski
404 odsłony

Od października br. skarbówka nie może już kwestionować odliczenia podatku od zakupu usług z państw uznawanych za raje podatkowe. Co więcej podatnicy, którzy do tej pory podatku nie odliczali, mogą wystąpić do fiskusa o jego zwrot. I to wraz z odsetkami.

Trybunał Sprawiedliwości UE 30 września br. wydał korzystny dla polskich podatników wyrok w sprawie C-395/09 Oasis East, dotyczącej zakazu odliczania VAT w przypadku importu usług z tzw. rajów podatkowych.

źródło: www.flickr.com
źródło: www.flickr.com

Zakaz ten dotykał podatników, którzy byli zobowiązani do samodzielnego rozliczenia VAT od importowanych usług wykorzystywanych do działalności opodatkowanej VAT. Przepis ustawy o VAT zabraniał odliczenia tego podatku wyłącznie ze względu na fakt przekazania należności za importowane usługi podmiotowi z terytorium uznawanego za tzw. raj podatkowy. Dotyczył przy tym nie tylko przypadków bezpośredniego przekazania należności takiemu podmiotowi (np. nabycie usług doradczych od podmiotu z Kajmanów), lecz również sytuacji, gdy podmiot z tzw. raju podatkowego był pośrednio odbiorcą płatności (np. gdy bezpośrednim kontrahentem polskiego podatnika był podmiot brytyjski, lecz działający na rachunek podmiotu z raju podatkowego, w ramach tzw. „komisu usług”). Trybunał uznał, że tego rodzaju ogólny zakaz odliczenia narusza prawo unijne.

Mogą Cię również zainteresować