Płace w małych i średnich firmach

257 odsłony

Według najnowszego raportu Sedlak & Sedlak mediana płac pracowników szeregowych zatrudnionych w firmach średniej wielkości wyniosła 2 440 PLN i była o 16% wyższa niż w małych przedsiębiorstwach (2 100 PLN).

Na najwyższym szczeblu zarządzania różnica ta wyniosła 63%. Najmniejsze dysproporcje zaobserwowano na stanowiskach specjalistycznych (13% u specjalistów i 11% u starszych specjalistów).

Bez względu na wielkość firmy i pomimo wciąż jeszcze przejawiającego się spowolnienia gospodarczego, najwyższe premie otrzymywali dyrektorzy i członkowie zarządów. W małych przedsiębiorstwach zmienna część ich płac wyniosła odpowiednio 16% i 17%, natomiast w firmach zatrudniających 50-249 pracowników 18% i 22%.

W raporcie zwrócono uwagę na poziom płac oferowanych w poszczególnych branżach i działach. Spośród 12 badanych sektorów, najwyższe zarobki osiągali pracownicy zatrudnieni w bankowości, technologiach informatycznych, telekomunikacji oraz energetyce i ciepłownictwie. I tak, np. starsi specjaliści ze średnich firm w sektorze bankowym otrzymywali 7 900 PLN miesięcznie, podczas gdy osoby na analogicznym szczeblu w branży logistyka, transport, spedycja i komunikacja zarabiały o 54% mniej (3 650 PLN). W małych przedsiębiorstwach różnica ta wyniosła 52%.

– Różnice w poziomie płac na badanych szczeblach, zarówno w małych jak i średnich przedsiębiorstwach, zaobserwowalismy również w odniesieniu do poziomu wykształcenia, znajomości języków obcych oraz stażu pracy. Wyniki raportu pokazują, że np. w małych firmach kierownicy posiadający dyplom studiów wyższych (5 000 PLN) zarabiali o 52% więcej niż menedżerowie o wykształceniu średnim (3 300 PLN). W przedsiębiorstwach średniej wielkości różnica ta była wyższa i wyniosła 57% – powiedział dr Kazimierz Sedlak.

Mogą Cię również zainteresować