Polacy podróżują wykorzystując internet

przez Katarzyna Wagner, źródło: TNS OBOP
346 odsłony

TNS OBOP zrealizował dla Google projekt badawczy mający na celu analizę efektu ROPO (Research Online, Purchase Offline) w segmencie usług turystycznych, czyli zbadanie zachowań konsumenckich w internecie przed dokonaniem zakupu wycieczki w tradycyjnych kanałach sprzedaży.

Według opublikowanych wyników badań, zrealizowanych przy współpracy z biurami podróży TUI i ScanHoliday, aż 63% osób, które dokonały zakupu w tradycyjnym biurze podróży przyznaje, że w trakcie poszukiwania odpowiednich dla siebie wakacji korzysta z informacji znalezionych online. To pierwsze tego typu badanie, przeprowadzone wyłącznie na grupie Polaków, którzy kupują w tradycyjnych biurach podróży.

– Fakt, że kupujący online cenią informacje znalezione w sieci, to truizm. Ale co, jeśli chodzi o kupujących w tradycyjnych biurach podróży – czy korzystają przy tym z internetu? Aby odpowiedzieć na to pytanie, postanowiliśmy zbadać wyłącznie grupę klientów, którzy dokonali zakupu w placówce touroperatora. Mimo tego, że wielu Polaków wciąż woli bezpośredni kontakt ze sprzedawcą i finalizuje swoje zakupy właśnie w biurze podróży, to internet okazał się także dla nich miejscem pierwszego kontaktu i podstawowym źródłem pozyskiwania informacji – powiedział Jerzy Warchałowski, industry head retail&finance&travel w Google Poland. – Wraz ze wzrostem świadomości internetowej Polaków i liczby osób aktywnych w sieci, grupa korzystających tylko ze źródeł offline w trakcie procesu decyzyjnego będzie konsekwentnie malała. To wyraźny sygnał dla firm z branży turystycznej, że warto już dzisiaj inwestować w obecność online.

W badaniach dosyć wyraźnie zarysowały się także różne sposoby pozyskiwania informacji w sieci. Aż 3 na 4 badanych wskazało wyszukiwarki, jako najbardziej efektywny sposób na dotarcie do stron internetowych pomocnych w poszukiwaniu informacji o wycieczce. Aż 76% respondentów pytanych o konkretne strony, z których czerpali informacje, wskazało bezpośrednio na adresy serwisów www touroperatorów.

– Konsumenci cenią internet przede wszystkim za szybkość uzyskania informacji, ich dostępność oraz możliwość porównywania – komentuje Mateusz Galica, strategic director w TNS OBOP.

W ankietach uwzględniono także długość procesu zakupowego. 47% badanych spędziło najwyżej miesiąc na poszukiwaniach, zanim dokonało zakupu wycieczki, a 30% potrzebowało od 30 do 90 dni na podjęcie decyzji. Ciekawy jest także fakt, że aż co piąta osoba, która kupiła wycieczkę w ofercie last minute (mniej niż miesiąc od zakupu do podróży), planowała wyjazd co najmniej 3 miesiące wcześniej, choć zdecydowana większość badanych (77%) podejmuje decyzję do trzech miesięcy przed dokonaniem zakupu.

Podzielenie procesu zakupowego na kilka etapów pozwala znacznie lepiej zrozumieć hierarchię ważności źródeł informacji, jaką kierują się polscy podróżujący. Szukanie inspiracji – czyli miejsca przeznaczenia na poziomie kraju lub regionu to stadium, w którym aż 65% respondentów wskazuje internet, jako główne źródło informacji, przed folderami i katalogami (60%) oraz wizytą w biurze podróży (60%). Kolejny etap to wybór konkretnej lokalizacji i tutaj ponownie z największą pomocą przychodzi internet (58%). Podobnie jest w przypadku poszukiwania najbardziej korzystnej oferty cenowej (61%) i zdobywania przydatnych informacji już po dokonaniu zakupu (76%) – w obydwu przypadkach najczęściej wykorzystywany jest internet. Inaczej jest w etapach wyboru operatora turystycznego (najwięcej, bo 53% badanych kieruje się własnymi doświadczeniami) i finalnej decyzji o dokonaniu zakupu (aż 63% badanych decyzję podejmie podczas wizyty w biurze podróży).

Pytani o przydatność internetu, klienci najbardziej cenią szybkość zdobywania informacji (56% wskazań) i wygodny sposób jej poszukiwania (47%), natomiast poszukujący poza siecią cenią sobie przede wszystkim możliwość rozmowy bezpośrednio ze sprzedawcą (79%) i pewność, że oferta jest aktualna (41%).

Badanie przeprowadzono jesienią 2009 roku na próbie ponad 1000 osób, które dokonały zakupu w biurach podróży TUI i ScanHoliday (uwaga: nie badano klientów kupujących online; badanie nie odnosi się do ogółu Polaków, a jedynie do grupy kupującej w klasycznych placówkach biur podróży).

Mogą Cię również zainteresować