Polska na GreenEvo

przez Maciej Badowski

Innowacyjne eko technologie opracowane przez polskich inżynierów zostały nagrodzone podczas uroczystej gali w ramach projektu GreenEvo. Pomysły mają być hitami eksportowymi, ponieważ koncentrują się na minimalizowaniu kosztów działalności firm.


Poza tym są rozwiązaniami przyjaznymi dla środowiska. Według prezesa firmy Asket Romana Długiego, każdy rolnik posiada wystarczające zasoby, które sam może przerobić na paliwo. Długi opracował „technologię brykietowania słomy”. Polega ona na tym, że do stogów siana podjeżdża specjalne urządzenie i przerabia je na brykiet. Wydajność brykietu powstałego ze słomy jest zbliżona do wydajności węgla, lecz otrzymywanie jest dużo tańsze i dużo mniej szkodliwe dla środowiska.

Nagrodzone projekty są rozwiązaniami dla biznesu, w którym priorytetem jest znajdowanie oszczędności oraz minimalizowanie negatywnego wpływu działalności na środowisko. Projekt GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii, został przygotowany przez resort środowiska w ramach 14 Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która odbyła się w Polsce w grudniu 2008 r. Celem projektu GreenEvo jest promocja Polski, jako kraju innowacyjnego i aktywnego w zakresie działań związanych z ochroną środowiska. Spośród 59 zgłoszonych do programu projektów w ostatnim etapie zostało wyłonionych 13 laureatów. Ponadto, podczas realizacji projektu powstały raporty GreenEvo stworzone we współpracy z uczelniami wyższymi, firmami i instytucjami rządowymi. Raporty zawierają informacje na temat dostępności zielonych technologii w Polsce i za granicą oraz instrumentów wsparcia dla firm z tej branży.

Mogą Cię również zainteresować