Brać przykład z najlepszych Raport FOB na temat CSR w 2005 roku

przez Magdalena Jędrzejewska
403 odsłony

Brać przykład z najlepszychRaport FOB na temat CSR w 2005 rokuMagdalena Jędrzejewska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jako jedyna tego typu ogólnopolska pozarządowa organizacja w naszym kraju, od pięciu lat zajmuje się promowaniem zasad etyki biznesu w Polsce.

Niesłabnące zainteresowanie firm publikacją swoich praktyk w raporcie dowodzi, że jest on postrzegany jako wydawnictwo prestiżowe. Najnowsza edycja zawiera 60 najlepszych praktyk biznesowych z 2005 roku. Raport rozpoczynają wypowiedzi znanych ekspertów, którzy ocenili rozwój odpowiedzialnego biznesu w Polsce i Europie – Bolesław Rok, Maciej Zięba, Danuta Hübner, Henryka Bochniarz, Beata Wiszniewska i Piotr Mazurkiewicz.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2005”, opublikowany przez organizację pozarządową Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest podsumowaniem zaangażowania firm w realizację zasad odpowiedzialnego biznesu oraz inicjatyw organizacji, które kształtują warunki do działania firm w tym obszarze. Publikacja ma na celu promowanie standardów CSR (corporate social responsibilty) w Polsce oraz inspirowanie firm do podejmowania odpowiedzialnych działań wobec swoich interesariuszy, w tym pracowników, klientów, dostawców oraz społeczności lokalnej.

Idea odpowiedzialnego biznesu dojrzewa w Polsce systematycznie i skutecznie.
Czwarta edycja raportu FOB prezentuje 60 najciekawszych i najbardziej innowacyjnych przykładów, które mogą być inspiracją dla innych. Przykłady przedstawiono w ramach trzech obszarów: miejsca pracy, rynku i społeczeństwa. – Wyróżnione w naszym raporcie dobre praktyki są dowodem na to, że można czynić dobro wcale nie tracąc konkurencyjności – mówi Marzena Jasielska z Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Główne wnioski płynące z raportu

Dobre przykłady uwzględniają korzyści wybranych interesariuszy, dzięki czemu stają się długofalowymi inwestycjami, mającymi większe szanse na przetrwanie i przynoszenie korzyści wszystkim stronom.

Dominacja korporacji międzynarodowych – działania w zakresie odpowiedzialnego biznesu dużych polskich firm i sektora MŚP, wciąż są mało widoczne. Bardzo często małe i średnie firmy, które osiągnęły sukces, to właśnie te, które stosują podstawowe zasady uczciwości i rzetelnego traktowania wszystkich swoich interesariuszy. Duże firmy stają się w coraz większym stopniu odpowiedzialne wobec pracowników. Na gruncie lokalnym wdrażają obowiązujące globalnie standardy etyczne, wpisując się w ten sposób w podstawowe rozumienie odpowiedzialnego biznesu. Rozwijają wolontariat pracowniczy, angażując pracowników w problemy społeczne. Firmy podejmują wyzwanie, by realizować projekty wymagające zaangażowania i innowacyjności w relacjach z klientami, rozwoju współpracy z dostawcami czy przynoszenia wartości dodanej dla partnerów handlowych. Dzięki temu najsłabiej rozwinięty obszar odpowiedzialnego biznesu zyskuje na znaczeniu, a firmy jeszcze sprawniej budują swoją wartość na rynku.

Mogą Cię również zainteresować