Rozmowy o dobrym biznesie

przez Magdalena Jędrzejewska
535 odsłony

Rozmowy o dobrym biznesie „Małe i średnie przedsiębiorstwa są kluczowe dla promocji zatrudnienia i wzrostu gospodarczego w Europie.
Pomysłodawcą projektu, mecenasem spotkań i publikacji jest Telekomunikacja Polska.

Pomysłodawcą projektu, mecenasem spotkań i publikacji jest Telekomunikacja Polska. Patronat merytoryczny sprawuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a współpracą merytoryczną objęła projekt inicjatywa sekretarza generalnego ONZ Global Compact, realizowana przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). NETWORK magazyn, jako jedyne w Polsce, niezależne czasopismo o marketingu sieciowym i DS od roku jest patronem medialnym tego przedsięwzięcia.

Wszystkie historie zamieszczone w książce pt.: „Rozmowy o dobrym biznesie” są prawdziwe i pokazują realia prowadzenia biznesu w Polsce. Jest w nich mowa o trudnościach z jakimi borykają się na co dzień przedsiębiorczy ludzie, o ich podejściu do pracowników, współpracowników, konkurencji oraz o godzeniu pracy z życiem prywatnym.

Czy kapitalizm może być etyczny?

Publikacja zaczyna się ciekawą rozprawą Stephen`a Young`a, profesora Uniwersytetu Prawniczego Hamline i Harwardzkiej Szkoły Prawa, który pracował dla Rady Relacji Międzynarodowych i Departamentu Stanu USA: „Pierwszorzędnym warunkiem sukcesu w biznesie jest generowanie stabilnego zysku. Jednorazowe wygrane, czy to w prowadzeniu interesów, czy w kasynie, nie zadowalają. Od naszych inwestycji oczekujemy czegoś więcej. Chcąc utrzymać stabilne w czasie zyski musimy odtwarzać kapitał zainwestowany w przedsięwzięcie. Kapitał ten może przybrać pięć odmiennych postaci: kapitału społecznego, reputacji (aktywa niematerialne), kapitału finansowego, rzeczowego i ludzkiego. Te formy kapitału są podstawowymi czynnikami produkcji. Muszą one być opłacane dochodami z prowadzonego przedsięwzięcia. Jeżeli zaniedba się płacenia za kapitał, wkrótce straci się do niego dostęp. Straci on więc swą rentowność. Jeżeli zabraknie odpowiedniego zasilania kapitałowego, interes upadnie.

(…) W kwietniu 2003 r. Londyński Instytut Etyki Biznesu opublikował wyniki badań przeprowadzonych w firmach Wielkiej Brytanii, które wykazały, że firmy stosujące kodeks etyki zawodowej osiągały stosunek zysków do obrotów o 18% wyższy niż firmy, które jawnie nie deklarowały etycznego sposobu prowadzenia biznesu.

(…) Zarówno Meng-tsy (Mencius) w starożytnych Chinach, jak i Adam Smith w osiemnastowiecznej Szkocji twierdzili, że tkwi w nas potężny zmysł moralny, który – jeżeli się o niego zatroszczyć – może nas wyciągnąć daleko wyżej ponad skłonność do nikczemności i skąpstwa”.

Mogą Cię również zainteresować