Światowa gospodarka wychodzi z recesji?

361 odsłony

Ministrowie finansów i szefowie banków centralnych krajów G20 wydali wspólne oświadczenie, z którego wynika, że globalna gospodarka wychodzi z kryzysu w tempie szybszym, niż przewidywano.

Według oświadczenia finansowych liderów, świat stosunkowo szybko wychodzi z najgłębszej od kilkudziesięciu lat globalnej recesji dzięki bardzo znaczącej pomocy, jakiej udzieliły rządy, stymulując w ten sposób gospodarkę. Pomoc rządowa dla poszczególnych gospodarek przyniosła korzystne rezultaty, choć tempo ustępowania objawów recesji jest zmienne w poszczególnych regionach.


– W takich okolicznościach przyznajemy, że różne instrumenty polityczne są konieczne w różnych państwach – oświadczyli liderzy finansowi G20, w komunikacie wydanym na zakończenie ich spotkania.

Komunikat G20 nie poruszył bezpośrednio kwestii kryzysu w Grecji. Wspomniano jednak, że kraje tej grupy działają wspólnie i w sposób skoordynowany, by zreformować systemy regulacji finansów, które okazały się wadliwe.

Wśród wniosków ze spotkania G20 nie ma uwag na temat polityki walutowej, a w szczególności nie ma odniesień do polityki monetarnej Chin, które USA i inne kraje często oskarżały o sztuczne zaniżanie wartości ich waluty.

Liderzy G20 wzywają też do opracowania przemyślanej strategii wycofywania rządowej pomocy stymulującej gospodarki. G20 apeluje również do Międzynarodowego Funduszu Walutowego, by kontynuował prace nad opcją opodatkowania banków.

Mogą Cię również zainteresować