Światowy handel wzrasta

388 odsłony

Firma Capgemini Consulting zaprezentowała drugą edycję swojego raportu Global Trade Flow Index. Pochodzące z niego dane wskazują na ciągły wzrost wolumenu transakcji w handlu światowym.

Indeks ten śledzi handel w ujęciu kwartalnym na podstawie najnowszych, oficjalnych danych udostępnianych przez krajowe agencje 23 państw, mających największy udział w światowym handlu.


Przedstawione w raporcie statystyki wskazują na 8,5% wzrost światowego handlu (import i eksport towarów oraz usług na całym świecie) w 4 kwartale 2009 roku, co stanowi wynik niemal identyczny z odnotowanym w poprzednim, 3 kwartale 2009 roku. Jest to zapowiedź podobnego poziomu zwyżki tego podstawowego wskaźnika dotyczącego kondycji światowej gospodarki w 2010 roku. Jego wzrost spowodowany jest rosnącą konsumpcją krajową, co kompensuje mniejsze zachęty rządowe.
Na podstawie aktualnie dostępnych danych Capgemini Consulting szacuje, że w pierwszym kwartale 2010 roku rozwój handlu globalnego utrzyma się na podobnym poziomie, ale przewiduje zarazem wystąpienie w bliskiej perspektywie następujących istotnych zagrożeń: globalne gospodarki mogą mieć trudności w zachowaniu samowystarczalności bez zachęt rządowych i wyraźną tendencję wzrostową Chin, która może nie zostać utrzymana po wycofaniu strategii antykryzysowych.

– Światowe przepływy handlowe w 4 kwartale 2009 roku rosły w tym samym tempie co w 3 kwartale 2009 roku, co wyraźnie świadczy o coraz stabilniejszym rozwoju gospodarki na świecie – wyjaśnia Roy Lenders, wiceprezes ds. zarządzania łańcuchem dostaw w Capgemini Consulting. – Poziom konsumpcji krajowej w większości rozwiniętych gospodarek wciąż nie jest jednak wysoki. To wyraźny sygnał, że światowa gospodarka nie jest jeszcze zdolna stanąć na własnych nogach bez wsparcia w postaci planów zachęt rządowych. W 2010 roku kluczowe znaczenie będzie mieć odpowiedź na pytanie: czy konsumpcja krajowa znów zacznie wzrastać na tyle, aby zrównoważyć zmniejszające się wolumeny zachęt rządowych? – podsumowuje Roy Lenders.

Zestawienie Consulting Global Trade Flow Index jest przygotowywane dla 23 krajów o największym udziale w handlu światowym poprzez oszacowanie zmian pozycji konkurencyjnej każdego kraju z osobna. Indeks śledzi handel w okresie kwartalnym na podstawie najnowszych oficjalnych danych udostępnianych przez agencje krajowe. Najnowsza wersja Indeksu dotyczy okresu od października do grudnia 2009 roku. Ponieważ oficjalne dane handlowe udostępniane są z pewnym opóźnieniem, do opublikowania wskaźnika na początku 2 kwartału 2010 roku zostały wykorzystane dane z 4 kwartału 2009 roku. Ponadto, w każdym indeksie publikowany jest również wczesny wskaźnik dla kolejnego kwartału na podstawie danych, które zostały już opublikowane przez niektóre z 23 krajów.

Mogą Cię również zainteresować