Walka z korupcją

przez Marek Wyrzychowski

Korupcja ma negatywny wpływ na życie społeczne, jak i gospodarcze. Szczególnie, jeżeli ma ona miejsce w administracji publicznej. Ministerstwo gospodarki zapowiada, że zamierza zwalczyć to zjawisko.


Ministerstwo Gospodarki od 2007 roku wdraża „System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym”. Celem tego systemu jest zapobieganie i zwalczanie korupcji. Według resortu, jego innowacyjność polega na zapobieganiu poprzez stosowanie rozwiązań organizacyjnych, które zmniejszają ryzyko występowania negatywnych zjawisk korupcyjnych.

W ramach tego systemu szczególny nacisk kładzie się na podnoszenie świadomości pracowników o zagrożeniach korupcyjnych, na wszystkich poziomach zarządzania organizacją. Wszystkie działania, jakie są podejmowane w tym „systemie” mają na celu uświadomienie urzędników o konsekwencjach korupcji. Walczyć z korupcją zamierza nie tylko ministerstwo gospodarki. W celu wymiany doświadczeń pomiędzy różnymi podmiotami stosującymi „System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym”, Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą, zorganizuje konferencję „Dobre praktyki wdrażania i doskonalenia systemów, narzędzi i metod zarządzania jakością”. Odbędzie się ona 30 września 2010 roku. Czy dzięki takim akcjom korupcja się w Polsce zmniejszy? Jak to mówią: „pożyjemy, zobaczymy”.

Mogą Cię również zainteresować