Wykształcone Polki bez pracy

przez Katarzyna Wagner

Według danych Eurostatu posiadamy jeden z najwyższych wskaźników poziomu wykształcenia kobiet – aż 94% kobiet posiada średnie wykształcenie. Jednak zawodowo pracuje zaledwie 43% polskich kobiet. 6 na 10 pozostaje bez pracy nie mogąc jej znaleźć lub… decydując się na pozostanie w domu, z dziećmi.


Jak wynika z analiz Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w zakresie zatrudnienia kobiet znajdujemy się poniżej średniej europejskiej. Wśród krajów UE, mniejsze niż my zatrudnienie kobiet występuje tylko na Malcie, we Włoszech, Grecji i na Węgrzech.

Polki to kobiety aktywne i przedsiębiorcze, które mogą wiele osiągnąć w biznesie. 36% polskich przedsiębiorców, to właśnie kobiety – jest to wskaźnik wyższy niż w przypadku Niemiec czy Szwecji. Ale Polki zarabiają znacznie mniej niż mężczyźni. Wynika to głównie z tego, że mocniej sfeminizowane zawody są z reguły słabiej płatne. W poszczególnych województwach, różnice w zarobkach między średnią pensją mężczyzn i kobiet sięgają 1 100-2 000 zł brutto. Największa dysproporcja, rzędu 2 000 zł brutto występuje w województwie mazowieckim.

Problemem w zatrudnieniu kobiet jest też niewystarczająca ilość żłobków i przedszkoli. W województwie małopolskim, aby umieścić dziecko w żłobku, kobiety uciekają się do podstępów – zapisują do żłobka starsze dziecko i czeka ono na swoją kolej. W momencie urodzenia drugiego dziecka, dokonuje się „zamiany” dzieci w papierach. Będąc w ciąży nie można zapisać dziecka do żłobka, bowiem potrzebny jest do tego numer PESEL, którego nienarodzone dziecko jeszcze nie posiada. Wynajęcie opiekunki, nierzadko równe jest zarobkom, jakie uzyskuje młoda mama, zatem kobiety rezygnują z powrotu do pracy – jest to bowiem nieopłacalne finansowo.

Mogą Cię również zainteresować