Będzie łatwiej o dotacje na biznes?

przez Maciej Badowski

Przedsiębiorcom będzie łatwiej rozliczyć unijną pomoc na założenie własnej działalności gospodarczej. Zamiast faktur i rachunków wystarczy napisać odpowiednie oświadczenie.

źródło: www.flickr.com
źródło: www.flickr.com

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaktualizowało zasady, na jakich będą wypłacane unijne dotacje na własny biznes oraz udzielane wsparcie pomostowe, czyli pomoc przysługująca nowym przedsiębiorcom w początkowym okresie funkcjonowania firmy. Najważniejszą zmianą są uproszczenia w rozliczaniu wsparcia przyznanego nowym przedsiębiorcom.

Zgodnie z zaleceniami MRR rozliczenie środków będzie się odbywało poprzez złożenie przez takie osoby oświadczeń o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z przygotowanym wcześniej i zatwierdzonym biznes planem. Zalecenia MRR doprecyzowują także, na jakich zasadach przedsiębiorcom, którzy otrzymują dotację i wsparcie pomostowe, jest udzielana pomoc publiczna. Korzystają oni z pomocy de minimis, a za datę jej przyznania uznaje się dzień podpisania umowy o przyznaniu środków finansowych.

Największe szanse na otrzymanie dotacji na własny biznes mają osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Na start nowej firmy można otrzymać w większości województw do 40 tys. zł, a w województwie łódzkim, które jako jedyne odgórnie ograniczyło wielkość wsparcia – do 20 tys. zł. Na opłacenie bieżących rachunków, składek ZUS, kosztów najmu oraz księgowości można otrzymać co miesiąc przez pół roku równowartość minimalnego wynagrodzenia.

Mogą Cię również zainteresować