Polska inicjuje biznesowe Schengen

przez Katarzyna Wagner
473 odsłony

29.02.2008:Polska inicjuje biznesowe Schengen Na początku czerwca 2008 r. najbardziej aktywne polskie firmy rozpoczną ekspansję na rynkach europejskich w ramach programu Business Billboard Europe.

i burzenie wszelkich przeszkód, które utrudniają przedsiębiorcom nawiązywanie współpracy gospodarczej z partnerami zagranicznymi. Projekt inicjuje tworzenie wielopoziomowych relacji między firmami i organizacjami, wspiera firmy w prowadzeniu profesjonalnej działalności oferując im biznesowe know-how z wiarygodnych i sprawdzonych źródeł.

 

Business Billboard Europe (BB Europe) zogniskowany będzie wokół europejskiej platformy internetowej www.businessbillboard.eu, która w pierwszej wersji ruszy w maju 2008 r. Wielojęzyczny serwis umożliwiać będzie budowanie międzynarodowych relacji biznesowych, dostęp do platformy transakcyjnej wymiany produktów i usług oraz do profesjonalnego know-how oferowanego przez prestiżowych partnerów programu.

Realizację "biznesowego Schengen" i budowanie europejskiej społeczności wspierać będą inicjatywy poszczególnych krajów. Pierwszą z takich inicjatyw jest Business Billboard Poland (BB Poland). W ramach BB Poland w II kwartale 2008 r. w ośmiu państwach europejskich ukaże się "mapa polskiego biznesu" w formie wielkoformatowego insertu do prestiżowych tygodników zagranicznych (m.in. "Der Spiegel", "Le Point", "Sunday Times"). Insert ten zawierać będzie sprofilowane branżowo prezentacje najbardziej aktywnych polskich przedsiębiorstw zainteresowanych nawiązaniem współpracy z firmami zagranicznymi. Uczestnicy BB Poland otrzymają również profesjonalne wsparcie z zakresu budowania relacji biznesowych, promocji i działalności na rynku UE. Inicjatywy takie jak Business Billboard Poland będą podejmowane cyklicznie i stopniowo obejmą swym zasięgiem kolejne kraje Europy.

Zakrojony na międzynarodową skalę program Business Billboard zyskał poparcie prestiżowych instytucji takich jak PKPP Lewiatan, przemysłowo-handlowe izby bilateralne krajów UE i Rosji, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Izba Przemysłu Targowego i wiele innych. Organizacje te wspierają Business Billboard nie tylko na zasadzie honorowego partnerstwa, lecz biorą aktywny udział w projekcie, dzieląc się swoją wiedzą i kompetencjami w przygotowanym dla uczestników BB  pakiecie "Wiedza i szkolenia" – stanowiącym narzędzie rozwoju, wymiany wiedzy
i współpracy biznesowej.  Pakiet ten zawiera m.in. program szkoleń z zakresu działalności na rynku europejskim i rosyjskim, marketingu, negocjacji, doradztwa w zakresie public relations oraz obecności i pozycjonowania marki w internecie.

– Zaangażowaliśmy się w Business Billboard Europe, ponieważ projekt w sposób praktyczny realizuje założenia europejskiej współpracy gospodarczej, rozwija kontakty gospodarcze w wyjątkowo szerokim zakresie – już w pierwszej fazie obejmie jednocześnie osiem krajów europejskich. Także platforma internetowa w kilku językach oferująca oprócz możliwości wymiany kontaktów także dostęp do profesjonalnej wiedzy wielu instytucji to wyjątkowa inicjatywa na rynku. Widzimy szerokie perspektywy tego projektu i wierzymy, że się powiedzie – twierdzi Zbigniew Gajewski, dyrektor departamentu public relations w PKPP Lewiatan.

Dzięki dobrowolnemu zaangażowaniu w program instytucji o różnorodnym profilu działalności, Business Billboard Europe oferuje swoim uczestnikom wielopoziomowy pakiet usług. Daje szansę zwłaszcza firmom z sektora średnich i małych przedsiębiorstw, dla których zaistnienie w tak szerokiej perspektywie biznesowej przy wsparciu wielu organizacji i prestiżowych europejskich mediów nie byłoby możliwe na własną rękę.

(Katarzyna Wagner)

Mogą Cię również zainteresować