Coraz lepszy wizerunek systemu DS/MLM

przez Jolanta Flag
804 odsłony

Według badań przeprowadzonych w lutym br. przez IBRiS na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej, sektor DS/MLM jest w Polsce lepiej postrzegany, co jest zauważalne we wzroście pozytywnych ocen zarówno samego kanału dystrybucji, jak i konsultantów.

Wykres: Jak ogólnie ocenia Pan(i) poziom profesjonalizmu przedstawicieli, z którym(i) się Pan(i) spotkał?

Aż 84% respondentów ocenia profesjonalizm sprzedawców działających w branży sprzedaży bezpośredniej – w tym marketing sieciowy – pozytywnie, a 90% badanych jest zadowolona z zakupionych oferowanych przez ten biznes produktów. Grupa osób oceniających pracę konsultantów i dystrybutorów „bardzo dobrze” to aż 41% ankietowanych – wzrost o 14 punktów procentowych wobec danych z roku 2014. Nadal zawód sprzedawcy bezpośredniego jest jednak postrzegany jako trudny i dla wybranych.

W tegorocznych badaniach 41% respondentów ocenia sprzedawców bezpośrednich bardzo dobrze, co oznacza, że współpracownik firmy DS/MLM był doskonale przygotowany i dysponował szeroką wiedzą na temat sprzedawanych produktów. 43% ankietowanych wskazało na dobre przygotowanie sprzedawców. Tylko co dziesiąta osoba (11%) oceniła konsultanta przeciętne, a jedynie co pięćdziesiąta negatywnie (2%).

Respondenci oceniali pracę sprzedawcy w systemie sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego jako  zajęcie trudne (43,5%)  i dla wybranych (40,8%), lecz korzystne (29,8%).

Wyniki tych badań to z pewnością sukces – nie olbrzymi, ale mówiący o lekkim, systematycznym polepszeniu wizerunku sektora wśród naszego społeczeństwa. System sprzedaży bezpośredniej i marketingu wielopoziomowego zyskuje w ocenach użytkowników i obserwatorów. Rozkład odpowiedzi respondentów przesuwa się w stronę opinii o zabarwieniu pozytywnym, w przeciwieństwie do tendencji spadkowych, odnotowanych w roku 2014. Coraz więcej konsumentów dostrzega zalety sprzedaży bezpośredniej, co jest silnie skorelowane z doświadczeniami zakupowymi, a pozytywnych opinii jest więcej wśród klientów systemu, niż u postronnych obserwatorów.

Badani, którzy często korzystają z ofert konsultantów, oceniają ją zdecydowanie lepiej niż osoby mające mniejszą styczność z sektorem. Obserwatorów wskazujących na zalety i korzyści jest prawie o połowę mniej (24%) niż w grupie stałych nabywców (43%).

Metryka badań: czas realizacji badania – luty 2015; miejsce realizacji – badanie ogólnopolskie; metoda – badanie telefoniczne według standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (Computer Assisted Telephone Interview); próba – losowo, liczebnie reprezentatywna dla ogółu mieszkańców Polski z zachowaniem reprezentacji liczbowej zaludnienia (dane wg. GUS). Próba odzwierciedla liczebny rozkład według płci oraz zachowuje proporcje w rozkładzie wieku do populacji generalnej mieszkańców. Wielkość próby: N=876.

Mogą Cię również zainteresować