Koncepcja CSR w Polsce Stan obecny społecznej odpowiedzialności biznesu i perspektywy jej rozwoju

przez Robert Marczak
493 odsłony

Koncepcja CSR w PolsceStan obecny społecznej odpowiedzialności biznesu i perspektywy jej rozwoju Opracowanie: Robert Marczak 6 czerwca 2006 roku w Biurze Banku Światowego (budynek Warsaw Financial Centre w Warszawie) odbyła się konferencja na temat "Koncepcji CSR w Polsce".

 

Polscy przedsiębiorcy dostrzegają potrzebę społecznego zaangażowania, nie znają jednak koncepcji samoregulacji branżowych i korzyści płynących z nich dla wszystkich uczestników rynku – wynika z badań społecznych przeprowadzonych dla UOKiK. Rezultaty przygotowanego raportu zostały przedstawione na wspólnej konferencji UOKiK-u, Fundacji im. Friedricha Eberta oraz CentrumCSR.pl, która miała miejsce w siedzibie Banku Światowego.

Promocja dialogu społecznego

Na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów CBOS przeanalizował poziom zrozumienia wśród polskich przedsiębiorców dla koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR), a także stopień jej akceptacji i gotowość realizowania w praktyce. Ogółem badaniem objęto 505 podmiotów gospodarczych, w tym 103 firmy małe (zatrudniające 10-49 osób), 300 firm średnich (zatrudniających 50-249 pracowników) oraz 102 firmy duże (zatrudniające 250 i więcej osób).

Jak wskazują wyniki badania, polskie firmy dostrzegają konieczność zaangażowania w działania prospołeczne. Aż 60%. dużych i ponad połowa średnich przedsiębiorców uważa, że w prowadzeniu działalności gospodarczej należy uwzględniać potrzeby lokalnej społeczności oraz kwestie ekologiczne. W przypadku małych firm jest to 40%.

W kwestii działań prokonsumenckich, firmy są gotowe ułatwić słabszym uczestnikom rynku dochodzenie roszczeń przez poddanie się arbitrażowi polubownego sądu konsumenckiego. Instytucję tę – oferującą możliwość szybszego i tańszego rozstrzygnięcia sporu – zna niemal trzy czwarte ankietowanych przedsiębiorców. Podobny odsetek jest gotowy poddać się arbitrażowi sądu polubownego.

Zdecydowanie mniej popularnym w naszym kraju narzędziem społecznego zaangażowania biznesu są kodeksy dobrych praktyk. Samoregulacje tego typu – dobrowolnie przyjmowane przez przedsiębiorców lub całe branże – są bardzo popularne w innych krajach Unii Europejskiej. Na przykład w Wielkiej Brytanii liczba sygnatariuszy kodeksów akredytowanych przez Office of Fair Trading przekracza liczbę 8 700.

Samoregulacje są korzystne zarówno dla konsumentów, którzy otrzymują wyższy poziom ochrony niż wynikający z obowiązujących przepisów i norm, jak i dla przedsiębiorców. Sprawnie działający system samokontroli ogranicza bowiem przypadki złych praktyk i tym samym przyczynia się do zwiększenia zaufania klientów oraz kontrahentów. Z tego względu promocja dialogu społecznego i mechanizmów samoregulacji jest jednym z priorytetów realizowanej aktualnie przez UOKiK "Strategii polityki konsumenckiej na lata 2004-2006". Impulsów do rozwoju kodeksów dobrych praktyk dostarcza także polityka Komisji Europejskiej.

Mogą Cię również zainteresować