Czy prezenty możemy wrzucić w koszta?

przez Maciej Badowski
307 odsłony

W okresie przedświątecznym wiele firm wysyła swoim kontrahentom kartki i prezenty świąteczne. To podziękowanie za rok dobrej współpracy, a jednocześnie forma przywiązania danej instytucji do przedsiębiorstwa. Jak taki wydatek rozliczyć w firmie?

źródło: www.flickr.com
źródło: www.flickr.com

Przy rozpatrywaniu tego typu spraw należy pamiętać o tym, że wydatek może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli został poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania, albo zabezpieczenia źródła przychodów.
Wydatków na reklamę nie znajdziemy wśród kosztów niestanowiących koszty uzyskania przychodów. Oznacza to, że każdy wydatek na reklamę, który przedsiębiorca uzna za koszt podatkowy, o ile reklama jest związana z prowadzoną działalnością, służy uzyskaniu przychodów, a wydatek został właściwie udokumentowany.

W związku z tym wydatki związane z zakupem kartek świątecznych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Potwierdza to stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w wyroku z 7 grudnia 2005 r. Sąd uznał, że wydatki na zakup kartek świątecznych, kopert i kalendarzy wysyłanych do klientów służą reklamowaniu działalności przedsiębiorcy i mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Orzeczenie to zachowuje swoja aktualność w zakresie, w jakim uznaje zakup kartek świątecznych za reklamę mimo, że zostało wydane już ponad 5 lat temu.

Sprawa nie jest już tak oczywista, gdy pod uwagę weźmiemy wydatki przedsiębiorstwa związane z zakupem prezentów świątecznych dla kontrahentów. Organy podatkowe nie kwestionują zaliczania wydatków na zakup prezentu do kosztów uzyskania przychodu, jeśli np.: na prezentach takich zostaną umieszczone wyraźne znaki towarowe, loga. Wydatki na takie materiały mogą być wówczas traktowane jak wydatki na reklamę, które od 2007 r. mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Gdy prezenty nie będą oznaczone żadnym elementem reklamującym przedsiębiorstwo, organ podatkowy może potraktować wydatki na ich nabycie jako koszty reprezentacji, których zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT i art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT kosztów reprezentacji nie możemy zaliczyć do kosztów podatkowych.

Mogą Cię również zainteresować