Dobre wyniki firm faktoringowych

przez Maciej Badowski

Jak wynika z najnowszych danych GUS w ubiegłym roku blisko o 72% wzrosła wartość wierzytelności wykupionych przez faktorów w porównaniu z rokiem 2009. Faktoring staje się coraz popularniejszą formą finansowania przedsiębiorstw.

źródło: www.flickr.com
źródło: www.flickr.com

Łącznie z usług faktoringowych w ciągu 2010 roku skorzystało 5,6 tys. klientów. 34,5% całej grupy zajmowało się przemysłem, 30% handlem, 7,8% usługami i 7,2% transportem. GUS do swoich badań wybrał 44 podmioty świadczące usługi faktoringowe. Głównie były to banki, które oprócz tradycyjnej działalności zajmują się także faktoringiem. Wartość wykupionych przez nie wierzytelności wzrosła z 51 mld zł do 88 mld zł czyli o 72%. Udział wykupionych wierzytelności w faktoringu krajowym stanowił 84%, a te wynikające z eksportu stanowiły 96%.

Jak podaje GUS w 2010 roku wartość ogółem zaangażowanych środków finansowych wyniosła 14,5 mld złotych. Z tej puli banki do prowadzonej działalności faktoringowej zaangażowały prawie 11 mld zł. Ponadto poprawiły się wyniki finansowe faktorów nie będących bankami. Aktywa zwiększyły się o 5,3 mld złotych czyli o 14% w ciągu roku. Przychody wyspecjalizowanych firm faktoringowych wyniosły 788 mln złotych. Z 25 przebadanych firm zaledwie dwie odnotowały stratę, czyli o jedną mniej niż dwa lata temu.

Mogą Cię również zainteresować