Finansowe motywowanie pracowników

przez Piotr Hoffmann

Na tle reszty Europy wynagrodzenia pracowników etatowych w Polsce są mocno uzależnione od wydajności pracy. Jak wynika z badań międzynarodowej firmy rekrutacyjnej Kelly Services, 49% zatrudnionych w naszym kraju wysokość pensji ma zależne od wyników pracy.

źródło: www.sxc.hu
źródło: www.sxc.hu

Spośród 16 krajów, w których prowadzone było badanie, tylko w Rosji ten odsetek jest wyższy i wynosi 58%. Średnia dla całej grupy to 39%. Polski system wynagrodzeń jest wyjątkowo mocno skorelowany z wykonywaną pracą. Pracodawcy chcą płacić przede wszystkim za pracę, która przynosi im dochód. Być może wynika to z silnie rozwiniętej przedsiębiorczości Polaków. Ekonomiści potwierdzają, że motywacyjny system wynagrodzeń to charakterystyczna cecha naszego rynku pracy.

Od kilkunastu lat pracodawcy w Polsce dość szeroko wprowadzają taki instrument zarządzania kosztami pracy. Dbają w ten sposób o efektywność. Wydaje się jednak, że silne powiązania zarobków z wynikami to jednak nie tylko decyzja pracodawców, ale i pracowników. Mamy wyjątkowo wysoki odsetek osób, które są zwolennikami takiej formy wynagradzania. W Polsce 76% ankietowanych pracowników etatowych twierdzi, że udział w zyskach lub akcjonariat pracowniczy motywowałyby ich do lepszej pracy. To najwyższy odsetek ze wszystkich przebadanych krajów. Średnia dla całej szesnastki to tylko 56%.

Mogą Cię również zainteresować