Firmy bronią się przed BTE

przez Piotr Hoffmann

Przedsiębiorcy chcą wprowadzenia konkretnego terminu na wystawianie bankowego tytułu egzekucyjnego. Ponadto domagają się nałożenia na bank dodatkowych obowiązków informacyjnych.

źródło: www.sxc.hu
źródło: www.sxc.hu

Banki przed wystawieniem bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE) powinny wysyłać do klienta wezwania do zapłaty z zawartym ostrzeżeniem, iż w przypadku braku zapłaty długu zostanie wystawiony BTE. Ponadto bank powinien mieć obowiązek informowania dłużnika o wystawieniu bankowego tytułu egzekucyjnego. Takie postulaty zgłaszają przedsiębiorcy zrzeszeni w Krajowej Izbie Gospodarczej.

Izba popiera przygotowany przez resort gospodarki projekt założeń do nowelizacji prawa bankowego oraz kodeksu postępowania cywilnego. Jednocześnie postuluje, aby już na obecnym etapie prac projekt odnosił się do wszystkich klientów banku, bez odsyłania do prawa konsumenckiego. Przedsiębiorcy domagają się także, aby banki stosowały oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie odrębnego dokumentu, a nie w formie mało widocznej klauzuli w umowie. Przed podpisaniem oświadczenia bank powinien przekazywać informację w formie pisemnej o skutkach prawno-ekonomicznych złożenia przedmiotowego oświadczenia.

Przedsiębiorcy popierają wprowadzenie proponowanego przez resort terminu do wystawienia BTE przez bank oraz zwiększenie ochrony klientów banków przed skutkami umów o treści, których nie byli prawidłowo i precyzyjnie poinformowani.
Nowelizacja ogranicza liczbę czynności bankowych, w których można zastosować BTE, do: udzielania kredytów, udzielania pożyczek pieniężnych, udzielania i potwierdzania gwarancji bankowych i poręczeń oraz otwierania i potwierdzania akredytywy.

Mogą Cię również zainteresować