Imprezy firmowe. Tak czy nie?

przez Katarzyna Wagner

Czy w Twojej firmie są organizowane imprezy i wyjścia firmowe? Lubisz je, czy raczej traktujesz jako konieczność? Firma Show Service Events Marketing postanowiła się przyjrzeć, jakie mamy zdanie na temat takich imprez.


Z badań wynika, że tylko 5% menedżerów uważa to za stratę czasu, choć niechętnych imprezom jest zaledwie 1% badanych. Okazuje się, że za imprezami firmowymi nie przepadamy aż tak bardzo – połowa badanych zadeklarowała, że wystarczą im dwie imprezy do roku. Co piątemu jedna impreza rocznie. Jednak, co czwarty pracownik, chciałby spotykać się na firmowym spędzie minimum 3 razy w roku. Zdecydowana większość opowiada się za większą ilością imprez dla jednego działu, czyli za bardziej kameralnymi spotkaniami.

Jaki jest cel firmowych eventów? Czemu mają służyć? Otóż zostało udowodnione, że tego typu spotkania pozytywnie wpływają na budowanie relacji między współpracownikami. Poszczególne działy firm integrują się, relaksują. Duża część zatrudnionych wykazuje większą więź z firmą.

Jednak dla 7% pracowników uczestnictwo w imprezie firmowej nie wiąże się z przyjemnością, a dodatkowym stresem – boją się oni wpadek na tego typu spotkaniach. Ponad połowa zatrudnionych, chce móc się bawić na imprezie wspólnie z szefostwem. Co czwarty uważa, że czasem dobrze się spotkać bez szefa, ale z szefem i kadrą zarządzającą, również warto.

Ankieterzy zapytali też pracowników ile ich zdaniem szef powinien wydać na imprezę, by zapewnić jej właściwy poziom – 45% pracowników kwotę tą sytuuje między 200 – 500 zł na osobę. Co trzeci dopuszcza kwotę mniejszą (między 100 a 200 zł). Zaledwie 6% pracowników uważa, że kwota do 100 zł jest wystarczająca.

Mogą Cię również zainteresować