Jak zmierzyć potencjał motywacyjny menedżera?

przez Maciej Badowski

Test Consensio Intentio (TCI) autorstwa dr Victora Wekselberga, cenionego psychologa, pozwoli zbadać potencjał motywacyjny menedżerów. Jest to niekoniecznie modne, ale sprawdzone i powszechnie znane narzędzie badawcze.

źródło: www.sxc.hu
źródło: www.sxc.hu

Test uzyskał wysoką wartość prognostyczną w ponad 2 tysiącach przeprowadzonych badań. W tym blisko w 500 zrealizowanych przez Instytut Rozwoju Biznesu, gdzie Wekselberg jest dyrektorem działu doradztwa organizacyjnego.

Z TCI możemy poznać osobowościowe uwarunkowania motywacji do pracy oraz współdziałania i prognozować przyszłe zachowania pracowników. TCI ocenia potencjał kompetencyjny na poziomie osobowości, a nie tylko na podstawie zachowań. Jak pokazuje praktyka, dostarcza on wiarygodnych informacji o czynnikach negatywnie wpływających na motywację i zaangażowanie, chroniąc w ten sposób przed błędnymi decyzjami personalnymi.

Test sprawdza się szczególnie w różnorakich działaniach selekcyjnych. Podczas wyszukiwania talentów, doborze członków grup, usprawnianiu pracy zespołowej.
Jego zastosowanie sprawia, że można trafniej obsadzać stanowiska i dobierać ludzi do zadań czy planować rozwój współpracowników, co w konsekwencji prowadzi do redukcji popełnianych błędów, a zarazem optymalizuje koszty.

Podczas tegorocznej edycji Kongresu Kadry & EXPO, dr Victor Wekselberg wraz z dr Beatricze Andrzejewską, trenerką i konsultantką instytutu, zaprezentują szerokie możliwości TCI. Zarówno w procesach rekrutacji i selekcji, jak i ocenie potencjału kompetencyjnego menedżerów. Wystąpienie odbędzie się 8 listopada w części „Innowacje w HRM”. Kto pierwszy zastosuje to narzędzie w polskim MLM?

Mogą Cię również zainteresować