Jak zwiększyć szansę na finansowanie ze środków funduszy ekologicznych?

przez Piotr Hoffmann

Wraz ze wzrostem cen energii jej użytkowanie staje się coraz częściej ważnym problemem dla każdego przedsiębiorstwa, gdyż generuje istotną część kosztów jego działalności. Ze względu na wzrost kosztów energii wielu przedsiębiorców i samorządowców poszukuje oszczędności poprzez realizacje inwestycji o charakterze energooszczędnym.

źródło: flickr.comźródło: flickr.com

Zachętą dla takich inwestycji jest dofinansowanie z funduszy ochrony środowiska, które wspierają finansowo tego typu projekty nawet do 75% nakładów. Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska oraz NFOŚiGW finansują zadania inwestycyjne prowadzące do oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Na lata 2011-2015 w NFOŚiGW zarezerwowano łącznie kwotę 820 mln zł (40 mln zł na dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach oraz 780 mln zł na dofinansowanie zadań prowadzących do oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw). Wsparcie dostępne jest praktycznie dla wszystkich branż.

Dofinansowanie dostają jednak tylko te najbardziej efektywne projekty. Fundusze tworzą swoje listy rankingowe na podstawie na podstawie wskaźnika efektywności, czyli kosztu zakupu oszczędności energetycznej lub efektu ekologicznego. Przedsiębiorstwa chcące zwiększyć swoją efektywność gospodarowania energią poprzez remonty sieci, elewacji, docieplenia, często nie mogą uzyskać dostatecznie dużych wskaźników oszczędności. W takiej sytuacji warto rozejrzeć się nad wprowadzeniem do programu inwestycyjnego działań o bardzo wysokiej efektywności energetycznej.

Jednym z rozwiązań pozwalających zwiększyć efektywność finansową projektu oraz efektywność ekologiczną są reduktory poboru energii. Reduktor umożliwia redukcję kosztów zużycia energii elektrycznej przez obniżenie napięcia skutecznego, zasilającego obwód oświetleniowy. – Koszt zakupu reduktora w większości przedsięwzięć zwraca się już po 2-3 latach. Średnia redukcja zapotrzebowania na pobór energii w obwodach, na których zamontowane są reduktory przez spółkę wynosi 25%, co jest ponad trzykrotnie większe niż wymóg NF – mówi Sławomir Huczała, prezes zarządu w Binary Helix.

Przedsiębiorcy decydując o zakresie działań realizowanym w programie inwestycyjnym powinni kierować się efektywnością kosztową i ekologiczną przedsięwzięć. Porównując miedzy sobą poszczególne działania warto wziąć pod uwagę wskaźnik efektu energetycznego w stosunku do kosztu niezbędnego do jego uzyskania. Ten sam wskaźnik stosują instytucje finansujące do porównania projektów. Tak zebrany optymalny zakres działań pozwoli zoptymalizować efekt finansowy projektów i pozyskać dodatkowe środki na ich finansowanie – mówi Adam Stachel SST Consult.

Mogą Cię również zainteresować