Kierowco – uważaj co kupujesz!

przez Katarzyna Wagner

Płyn do spryskiwaczy, opony i paliwo – ich właściwości powinny być dostosowane do pory roku. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina kierowcom na co warto zwrócić uwagę, przygotowując auto do sezonu zimowego.

źródło: Flickr.comźródło: Flickr.com

Inspekcja Handlowa skontrolowała w ubiegłym roku 59 partii zimowych płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych oraz 14 partii zimowych koncentratów do spryskiwaczy, kwestionując 14 płynów i jeden koncentrat. Zarzuty kontrolerów dotyczyły głównie oznakowania, m.in. braku napisu o treści: „ W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie albo etykietę”, braku adresu strony internetowej, na której można sprawdzić wykaz składników produktu, a także braku lub niepełnego adresu przedsiębiorcy wprowadzającego produkt do obrotu. Kwestionowano także brak zamknięć utrudniających otwarcie przez dzieci opakowań płynów, w których zawartość metanolu wynosi co najmniej 3%. 

Ponadto Inspekcja Handlowa kontroluje czy rzeczywista temperatura zamarzania oferowanych na rynku zimowych płynów do spryskiwaczy jest zgodna z deklaracją producenta. Jeżeli temperatura krystalizacji zimowego płynu jest zbyt wysoka, może to prowadzić do zamarzania na szybie i utraty widoczności podczas jazdy. Ostatni przypadek naruszeń tego rodzaju stwierdzono w ubiegłym roku w wyniku działań zachodniopomorskiej IH w Szczecinie.

Do końca tego roku IH będzie kontrolowała w całym kraju jakość i oznakowanie m.in. zimowych płynów i koncentratów do spryskiwaczy szyb samochodowych oraz akumulatorów samochodowych. W razie wątpliwości co do jakości lub bezpieczeństwa produktu każdy konsument może powiadomić jeden z inspektoratów Inspekcji Handlowej, które kontrolują sklepy eliminując z rynku produkty niespełniające wymagań. Jeśli wyrób stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników prezes UOKiK może m.in. nakazać producentowi ostrzeżenie konsumentów przez zamieszczenie ogłoszenia w prasie, wycofanie produktu z rynku, a nawet odkupienie od konsumentów bez względu na stopień zużycia.

Opony na zimę

Jeżeli przed sezonem zimowym mamy w planach zakup nowego ogumienia, warto pamiętać, że od ubiegłego roku obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi opony oferowane konsumentom powinny mieć naklejoną na bieżniku etykietę określającą klasę efektywności paliwowej, hałasu toczenia i przyczepności na mokrej nawierzchni. Dane te dostawca powinien podać także na drukowanej etykiecie w odniesieniu do każdej partii dostarczonych opon, a także we wszystkich materiałach promocyjnych (np. instrukcjach, broszurach, ulotkach, katalogach) i na stronach internetowych. Dotyczy to opon zarówno letnich jak i zimowych, które wyprodukowano po 1 lipca 2012 roku.

Paliwa

Będąc posiadaczem auta z silnikiem diesla warto pamiętać o tym, że w sezonie zimowym zmieniają się wymagania jakościowe dla oleju napędowego sprzedawanego na stacjach paliw. W niskich temperaturach z oleju napędowego wytrąca się parafina, blokująca m.in. filtr paliwa. Jeżeli w baku diesla znajduje się letnie paliwo problemy mogą się pojawić już przy temperaturze 0°C. Nieodpowiedni olej napędowy może uniemożliwić uruchomienie silnika. Z tego względu w okresach występowania temperatur ujemnych w silnikach diesla stosuje się paliwo, którego temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPP) pozwala na jego eksploatację. W okresach przejściowych tj. od 1 marca do 15 kwietnia i od 1 października do 15 listopada wartość tego parametru powinna wynosić maksymalnie 10°C. Natomiast od 16 listopada do końca lutego (okres zimowy) temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPP) paliwa do diesli powinna wynosić nie więcej niż -20°C.

Ewentualnie stacje paliw mogą oferować olej napędowy o podwyższonej mrozoodporności, tzw. arktyczny, którego dopuszczalna CFPP wynosi do -32 °C. Poza tym dla oleju arktycznego określony jest limit temperatury mętnienia (po jej przekroczeniu zaczyna się proces wydzielania pierwszych drobnych kryształów parafin), który wynosi maksymalnie -22 °C. Jeżeli paliwo nie spełnia określonych parametrów i np. uszkodziło silnik – kierowca powinien złożyć reklamację u właściciela stacji, okazując dowód zakupu. Gdy nie zgodzi się on z naszym żądaniem, możemy dochodzić swoich praw na drodze sądowej, korzystając z bezpłatnej pomocy rzeczników konsumentów. O stacji, która sprzedaje paliwo złej jakości, można poinformować urząd na specjalnym formularzu. Aktualna mapa skontrolowanych stacji paliw dostępna na stronie urzędu.

Pomoc dla konsumentów

Wszelkie zastrzeżenia dotyczące oznakowania, ale także jakości i bezpieczeństwa produktów, można zgłaszać w wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Jednocześnie przypominamy, że bezpłatną pomoc w dochodzeniu swoich praw można uzyskać u powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów lub pod numerem telefonu 800 007 707 czynnym od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00-17:00.

Mogą Cię również zainteresować