„Mój Czas. Mój Biznes”. Przedsiębiorczość a DS & MLM

przez Maria Juchniewic

Czy Polacy mają ducha przedsiębiorczości? Zdecydowana większość (71%) Polaków jest nastawiona pozytywnie do idei przedsiębiorczości, a aż 41% myśli o założeniu własnej firmy. Te dane nie odbiegają od średniej światowej.

Ewa Kudlińska-PyrzEwa Kudlińska-Pyrz

A w przypadku średniej europejskiej odsetek chętnych do założenia własnej firmy jest w Polsce nawet wyższy. Głównym powodem, który skłania Polaków do założenia własnego przedsiębiorstwa jest potrzeba uniezależnienia się od pracodawcy (50% wskazań) oraz możliwość realizowania własnych pomysłów (47% wskazań). Przy tak pozytywnym nastawieniu do „pracy na swoim” nie może dziwić, że sektor sprzedaży bezpośredniej i network marketing rozwija się bardzo dynamicznie. Dlaczego bezpieczna praca najemna, będąca do niedawna ideałem dla wielu, przestaje być aż tak kusząca?

Własnym szefem być

Rynek pracy, zarówno w Polsce, jak i na świecie podlega dynamicznym zmianom, a wraz z nimi zmienia się nastawienie pracowników. Nowe technologie umożliwiające np. pracę z domu czy coraz częściej stosowane elastyczne godziny pracy powodują, że na naszych oczach zmienia się dominujący do niedawna paradygmat zatrudnienia. Dziś sukces można odnieść na wiele sposobów. Z drugiej strony, zupełnie inaczej definiowane jest też udane życie zawodowe. Jego wyróżnikiem nie jest już etat w firmie i poczucie często złudnego bezpieczeństwa, ale chęć niezależności, bycia własnym szefem i potrzeba spełnienia zawodowego.

Kompetencje przodem

Polacy zapytani w tym roku przez CBOS o to, co ich zdaniem ma największy wpływ na sukces zawodowy, wymienili w pierwszej kolejności wiedzę i umiejętności (56%) oraz solidną i rzetelną pracę (41%). Polska przedsiębiorczość, która napędza m.in. rozwój sektora DS & MLM budowana jest więc na mocnych fundamentach, opierających się przede wszystkim na kompetencjach.

Potencjał branży

System sprzedaży bezpośredniej i marketing sieciowy to coraz bardziej znaczący dla gospodarki sektor. Wartość szacunkowa sprzedaży całej branży (dane za 2016 r.) to ponad 3 miliardy złotych. W stosunku do 2015 r. oznacza to wzrost o 5 punktów procentowych. Jednak tym, co najważniejsze w sprzedaży bezpośredniej, są ludzie. Sektor zrzesza w różny sposób blisko milion osób. Dla części z nich to podstawowe źródło dochodu, dla części dodatkowe zasilenie budżetu, a dla niektórych po prostu korzyść w postaci upustów na produkty marki, z którą współpracują.

Dobry, nowoczesny start

Wśród przedstawicieli tej branży znajdziemy dystrybutorów z każdej grupy wiekowej, ale najliczniejszą grupą są osoby w wieku 25-44 lat, którzy stanowią ponad połowę ogółu (53%). Branża DS & MLM to w Polsce domena młodych osób, a zarazem „kuźnia” przedsiębiorczości. Zatrudnienie znajdują tu zarówno osoby, które zawsze planowały własną działalność gospodarczą, jak i te, które dopiero wchodzą na rynek pracy (studenci) lub po przerwie próbują na ten rynek wrócić (matki po urlopie wychowawczym).

Z punktu widzenia rozwoju kapitału ludzkiego najważniejszą rolą, jaką sprzedaż bezpośrednia spełnia, jest aktywizacja zawodowa społeczeństwa. Młodzi, dynamiczni sprzedawcy kształtują nowoczesny model sprzedaży bezpośredniej. Skutecznie łączą to, co najbardziej cenione w tym kanale dystrybucji, czyli bezpośredni kontakt i profesjonalne doradztwo, z wykorzystaniem nowoczesnych form komunikacji.

VI Polski Dzień Sprzedaży Bezpośredniej

17 października to rok rocznie wyjątkowy dzień dla wszystkich osób związanych ze sprzedażą bezpośrednią i marketingiem sieciowym. Doroczne święto branży, w tej szóstej już edycji obchodzone pod hasłem „Mój Czas. Mój Biznes.”. Istotą wydarzenia, które w tym roku odbywa się w wirtualnej rzeczywistości, jest pokazanie sprzedaży bezpośredniej i MLM z różnych perspektyw, w tym jako szkołę przedsiębiorczości, drogę ku samodzielności i niezależności.

– Jesteśmy nowoczesną branżą, która nie tylko przystosowuje się do zastanej rzeczywistości, ale często wyznacza nowe szlaki. O work-life balance czy właśnie o mikroprzedsiębiorczości mówiliśmy zanim zaczęło to być modne. W ten wyjątkowy dzień dla wszystkich związanych ze sprzedażą bezpośrednią, chcemy jeszcze dobitniej podkreślić nasz wkład w rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Stąd tegoroczne hasło „Mój Czas. Mój Biznes.”, które zostało zaprezentowane w merytorycznej dyskusji oraz udostępnianych materiałach edukacyjnych” – mówi Ewa Kudlińska-Pyrz, przewodnicząca zarządu PSSB, dyrektor generalny w Mary Kay Polska.

Partnerem strategicznym tegorocznego VI Polskiego Dnia Sprzedaży Bezpośredniej jest firma Avon. Partnerami głównymi firmy Amway, Herbalife, LR Health & Beauty Systems oraz Oriflame. Organizację dnia wsparły również firmy Vorwerk oraz Zepter. 

Mogą Cię również zainteresować