Nadchodzą ułatwienia podatkowe?

przez Tomasz Głowacki
400 odsłony

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych odniosła się przychylnie do nowelizacji ustawy o VAT. Na jej mocy, będzie obowiązywać uproszczony tryb dokonywania aktualizacji danych podatników w systemie ewidencji podatników (NIP) i dla celów VAT.

Pomysł został wysunięty przez Komisję „ Przyjazne Państwo”, która zaproponowała, żeby podatnicy VAT byli zwolnieni z obowiązku aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego (VAT-R), w sytuacji, gdy dane identyfikacyjne podlegające aktualizacji zostałyby objęte zgłoszeniem aktualizacyjnym wynikającym z ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (chodzi o system ewidencji podatników NIP).

Poza tym, komisja zatwierdziła projekt, żeby organy podatkowe informowały podatników o swoich stanowiskach na temat prowadzonych spraw. Dzięki temu, organ podatkowy pierwszej instancji musi poinformować podatnika o sposobie ustosunkowania się do zarzutów odwołania, przy przekazywaniu sprawy do organu odwoławczego. W myśl obecnie obowiązujących przepisów, organ podatkowy nie musi się odnieść do odwołania wniesionego przez podatnika.

Mogą Cię również zainteresować