O ofercie szkolnictwa wyższego w Polsce

przez Alicja Leś
916 odsłony

Eksperci szkolnictwa wyższego podczas spotkania Europejskiego Forum Szkolnictwa Wyższego EAIR w SGH zgodnie uznali za najważniejsze dostosowanie oferty szkolnictwa wyższego do rozmaitego rodzaju potrzeb związanych ze zmieniającym się, wielokulturowym środowiskiem…

źródło: www.flickr.com
źródło: www.flickr.com

…oraz dostosowanie jej do rynku pracy i rozwoju technologii. Eksperci KluczDoKariery.pl podkreślają, że jest wiele firm prywatnych, które chcą przygotować uczniów do funkcjonowania w polskiej gospodarce. „Eksperci od szkolnictwa wyższego z całego świata obradowali o różnorodności w nauczaniu oraz o potrzebie porównywania efektów edukacji” – czytamy w informacji PAP. Podczas obradowania pod uwagę brane były procesy globalizacji, umiędzynarodowienia i dywersyfikacji. Podkreślano przede wszystkim jak ważna jest różnorodność w szkolnictwie wyższym w dobie umasowienia szkolnictwa wyższego, istota ujednolicenia sposobów porównywania efektów nauki, ale również dopasowania systemu edukacji do rynku pracy i rozwoju technologii.

– W Polskiej gospodarce funkcjonuje wiele firm i instytucji, które chcą pomóc uczniom, ale również bezrobotnym w odnalezieniu się na rynku pracy. Doradztwo zawodowe, które mam na myśli, jest w Polsce jednak mało popularne. Ludzie nie chcą korzystać z porad specjalistów. Wolą natomiast wykorzystać internet w poszukiwaniu ofert pracy czy testów zawodowych, które mogą wykonać w zaciszu swojego domu – zauważa Rafał Żmuda, właściciel portalu KluczDoKariery.pl.

W polskim społeczeństwie istnieje przeświadczenie, że doradztwo zawodowe jest przeznaczone dla osób, które nie mogą sobie same poradzić na rynku pracy. Kiedy jednak następuje moment, kiedy stwierdzamy, że potrzebujemy pomocy? Po dwóch, trzech latach poszukiwania pracy? Aby poprawić sytuacje bezrobotnych na rynku, a w szczególności młodzieży, powinniśmy od samego początku edukować ich o sposobach planowania kariery oraz samym poradnictwie zawodowym. Dlatego też MNiSW w ustawie o szkolnictwie wyższym zawarło rozporządzenie dotyczące monitorowania ścieżki kariery absolwentów.

„Uczelnia monitoruje kariery zawodowe swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy, w szczególności po trzech i pięciu latach od dnia ukończenia studiów” . Ponadto, jak wynika z zaprezentowanego przez CBOS raportu „Korzystanie z Internetu” obecność w sieci jest niemal powszechna wśród badanych w wieku 18-24 (94%) i 25-34 lat (89%). Jest to najlepszy kanał komunikacji z osobami młodymi, które powinny znać swoje plany zawodowe.

– Właśnie ze względu na te elementy powstał portal e-doradztwa zawodowego, którego celem jest edukowanie młodzieży, ale i osób bezrobotnych, jak ważne jest świadome planowanie swojej kariery zawodowej. Innowacyjne testy preferencji i predyspozycji zawodowych dostępne w serwisie, a przygotowane przez ekspertów doradztwa zawodowego pomagają zaplanować ścieżkę kariery każdemu zainteresowanemu – informuje Rafał Żmuda.

Edukacja w Polsce poza poprawą podstawy programowej czy ujednolicaniem edukacji i systemu porównywania efektów nauczania powinna być nakierowana na poradnictwo zawodowe, informowanie o dostępnych sposobach planowania kariery oraz wspieranie młodzieży w kreowaniu własnej przyszłości.

Mogą Cię również zainteresować