Polacy są bogatsi

przez Marek Wyrzychowski
504 odsłony

Polacy się bogacą, ale i tak na tle całej Europy wygląda to kiepsko. „Produkt Krajowy Brutto (PKB) Polski na głowę, mierzony w sile nabywczej, zwiększył się w 2009 roku do 61% średniej dla całej Unii Europejskiej z 56 % rok wcześniej” – podał unijny urząd statystyczny Eurostat.


Gorszy wynik od Polski zanotowały cztery kraje: Litwa (53% wobec 62% za rok poprzedni), Łotwa (49% wobec 57% za rok poprzedni), Rumunia (45%, nie podano danych za 2008 r.) oraz Bułgaria (41% wobec 41% rok wcześniej)

Najniższą w Europie część średniego unijnego PKB wypracowano w ub. roku w krajach pozostających poza UE – Albanii (27% ) oraz Bośni i Hercegowinie (30% ). Kraje, które w największym stopniu przekroczyły średni dla UE wskaźnik PKB per capita, to: Luksemburg (268% średniej wobec 276% w 2008 r.), Irlandia (131% wobec 135%) oraz Holandia (130% wobec 134%).

W przypadku strefy euro wskaźnik ten wyniósł 108% średniej dla Unii 27 państw i nie zmienił się w porównaniu do 2008 roku.

Mogą Cię również zainteresować