Ponad 50% Polaków ma internet

przez Marek Wyrzychowski

Już ponad połowa Polaków korzysta z internetu. 60% gospodarstw domowych ma dostęp do komputera. Tak wynika z najnowszych danych GUS. Pomimo tego wciąż nam daleko do takich krajów, jak: Szwecja czy Norwegia.

źródło: www.flickr.com
źródło: www.flickr.com

Jednak pod względem dostępu i korzystania z internetu wyprzedzamy między innymi Bułgarię i Grecję. W 2009 roku z internetu korzystało 52% Polaków, co oznacza, że w ciągu ostatniego roku odsetek ten zwiększył się o 3 punkty procentowe. Jednak pod względem zinformatyzowania wciąż nam daleko do czołówki europejskich krajów. W Islandii czy Holandii blisko 90% mieszkańców jest online, a kraje skandynawskie oraz Niemcy i Wielka Brytania notują ponad 80% aktywnych internautów. Polska plasuje się mniej więcej w środku – wyprzedzamy Bułgarię, Rumunię oraz Grecję, w których dostęp do internetu ma 30 i 40% obywateli.

Z komputera i internetu najczęściej korzystają osoby uczące się. W tym roku aż 99% ludzi online zagląda do książek i podręczników. W ubiegłym roku odsetek ten był o jeden punkt procentowy niższy. Najmniej użytkowników internetu można znaleźć wśród emerytów. Zaledwie co czwarty z tej grupy jest online. Ponadto, jak deklaruje połowa badanych, z sieci korzystamy najczęściej w domu. Co piąty internauta surfuje w pracy, co dziesiąty zaś w szkole lub na uczelni. Co trzeci internauta komunikuje się w sieci za pomocą komunikatora. Co piąty z kolei dzwoni dzięki sieci. 15% badanych udziela się na czatach i forach dyskusyjnych. Niewiele ponad 8% Polaków deklaruje, że czyta blogi. Ponad 80% Polaków korzysta z e-maila. Blisko 70% wyszukuje w sieci informacje o towarach i usługach. Z kolei ponad 40% korzysta z bankowości elektronicznej.

Mogą Cię również zainteresować