Prognoza gospodarcza BUSINESSEUROPE

402 odsłony

Ożywienie gospodarcze stabilizuje się, a nastroje przedsiębiorców są zaskakująco optymistyczne. Według prognoz BUSINESSEUROPE wzrost gospodarczy w UE wyniesie średnio 1,8% w 2010 r. i 1,7% w 2011 r.


Zdaniem BUSINESSEUROPE koniunktura uległa poprawie w całej unijnej gospodarce. Spodziewany w najbliższych miesiącach bardziej umiarkowany wzrost światowego popytu będzie częściowo zrekompensowany przez silniejszy popyt wewnętrzny w Europie, gdzie poziom zaufania do rynku umacnia się, a warunki na rynku pracy ulegają poprawie. Przewiduje się, że dodatni przyrost zatrudnienia w unijnej gospodarce nastąpi z końcem bieżącego roku, a w roku 2011 powstanie średnio 600 tys. nowych miejsc pracy.

Przedsiębiorstwa jednak nadal muszą radzić sobie z wyjątkowo wysokim stopniem niepewności oraz szeregiem przeszkód, utrudniających im rozwój i podnoszenie konkurencyjności. Dlatego odpowiednia odpowiedź ze strony decydentów politycznych, w kierunku wyeliminowania niekorzystnych czynników gospodarczych, będzie kluczowa.
Jesienna edycja prognozy gospodarczej sporządzonej przez BUSINESSEUROPE (Economic Outlook Autumn 2010) szczegółowo przedstawia oczekiwania świata biznesu w świetle prognozowanego rozwoju sytuacji gospodarczej w UE. Dokument znajduje się w tym miejscu.

Mogą Cię również zainteresować