Przedsiębiorcy się doczekali

przez Piotr Hoffmann
477 odsłony

25.06.2008:Przedsiębiorcy się doczekali Sejm przyjął nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przewiduje ona możliwość zawieszenia działalności do 2 lat oraz rozszerza zakres wiążących interpretacji podatkowych.

W okresie zawieszenia działalności właściciele firm będą składać "zerowe" roczne rozliczenie podatku dochodowego. Będą mogli prowadzić działania służące podtrzymaniu działalności, m.in. opłacać czynsz czy podatek od nieruchomości.

Ustawa rozszerza również wiążące interpretacje prawa na wszystkie daniny publiczno-prawne, np. składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Pozwoli to przedsiębiorcy zapytać właściwy organ administracji, w jaki sposób ma realizować swoje obowiązki. Interpretacja wydawana w formie decyzji ma być wiążąca dla organów administracji. Przedsiębiorca będzie mógł się od niej odwołać.

Ustawa przewiduje opłatę za wydanie interpretacji prawnej w wysokości 75 zł. Ma ona stanowić dochód budżetu państwa, Narodowego Funduszu Zdrowia lub samorządu. Niestety Sejm odrzucił poprawkę, autorstwa lewicy, by opłatę zmniejszono do 15 zł.

Według nowelizacji, organy administracji publicznej nie będą mogły odmówić przyjęcia od przedsiębiorcy niekompletnego wniosku. Właściciel firmy będzie mógł uzupełnić brakujące dokumenty. Ma to przyspieszyć załatwianie spraw urzędowych. Ponadto od przedsiębiorcy będzie można żądać tylko tych dokumentów, których obowiązek złożenia wynika wprost z przepisów prawa.

Ponadto, jak poinformowała agencja PAP, rząd zamierza okiełznać fiskusa: "Coraz bardziej realnych kształtów nabierają zapowiedzi ograniczenia samowoli urzędników skarbowych. Rząd nieoficjalnie poparł blokowanie decyzji skarbówki oraz zawiadamianie firm i obywateli o kontrolach skarbowych. Eksperci rządowi opowiedzieli się za przyjęciem nowelizacji ordynacji podatkowej, wprowadzającej rewolucyjnie korzystne dla podatników rozwiązania. Komitet stały Rady Ministrów, składający się z merytorycznie przygotowanych przedstawicieli ministerstw, zaakceptował projekt zmian w ordynacji podatkowej. Utrzymano w nim wszystkie korzystne dla podatników zapisy, w szczególności zmniejszające urzędniczą uznaniowość.

– Projekt wkrótce trafi na oficjalne posiedzenie rządu, a następnie do parlamentu -mówi Adam Szejnfeld, wiceminister gospodarki, współautor projektu.

Przyjęte przez komitet wersje projektów są w zasadzie zawsze akceptowane przez Radę Ministrów, więc jest duże prawdopodobieństwo, że także ten zostanie zaaprobowany. Rewolucyjną nowością w relacjach podatnik-fiskus ma być wstrzymywanie decyzji urzędu skarbowego aż do jej uprawomocnienia, np. wyroku sądu.

(Piotr Hoffmann)

Mogą Cię również zainteresować