Reklama mało wiarygodna?

71,1% polskich internautów twierdzi, że w mediach jest za dużo reklam, a kupując produkty kierują się przede wszystkim opinią znajomego. Znajomi oraz rodzina mają największy wpływ na decyzje zakupowe Polaków.


Ponad 50% z badanych unika reklam w internecie i telewizji, stosując rozmaite strategie – od programów typu Adblock po wychodzenie z pokoju. Oto niektóre wyniki z badania „Stosunek Polaków do reklam”, przeprowadzonego przez Centrum Badań Nad Zachowaniami Ekonomicznymi dla serwisu Poznajomosci.pl.

Prawie 90% internautów codziennie przegląda strony internetowe. 84% sprawdza skrzynkę e-mail, a tylko 71% ma czas na codzienne oglądanie telewizji. Jednocześnie, aż 71% twierdzi, że w mediach jest zdecydowanie za dużo reklam, a połowa badanych kategorycznie stwierdza, ze reklamy ich irytują.

Niepokojący dla reklamodawców może być fakt, że prawie 58% respondentów uważa treści reklamowe za nieprawdziwe, a przy tym też nudne (49%). Dodatkowo reklama nie jest postrzegana, jako dobre źródło informacji, o czym świadczy jedynie 33% pozytywnych wskazań. Sumarycznie, aż 53% respondentów przyznało, że unika reklam w internecie. Niewiele mniej, bo ok. 51% robi to samo z reklamą telewizyjną. Objawia się ono w różnych formach, a najbardziej ostrą przybrało w przypadku internetu.

Zdaniem pracowników serwisu Poznajomości.pl uważa, że wyniki te pozwalają wyciągnąć wniosek, iż pewna formuła reklamy konwencjonalnej powoli się kończy. Koniecznym jest poszukiwanie nowych form pozyskania klienta. Form, które będą mogły się poszczycić opinią wiarygodnych i które nie będą irytować konsumentów.

Aby znaleźć alternatywne sposoby promocji produktów warto wiedzieć, skąd konsumenci czerpią o nich swoją wiedzę. Według przeprowadzonego badania, najważniejszym źródłem informacji o produktach i usługach jest opinia znajomego (63%). 61% z badanych czyta dodatkowo wypowiedzi na forach internetowych, a 57% pyta się rodziny. Najrzadziej wybierane odpowiedzi to artykuł w gazecie oraz wypowiedź eksperta.

A jak się ma poszukiwanie źródeł informacji o produktach względem ich skuteczności? Badanie pokazuje, że największy wpływ na decyzje zakupowe internautów mają przede wszystkich opinia znajomego lub grupy znajomych, dalej członka rodziny. Znacznie gorzej pod tym względem wypadają już fora internetowe. Reklama zajmuje ostatnie, 9 miejsce.

Zapytani o największy wpływ na dokonywane przez siebie wybory respondenci wskazali opinię bliskiej osoby (42%) i grupy znajomych (24%). Są to wyniki wielokrotnie większe aniżeli w przypadku reklamy (3%) i ostatecznie przesądzają o tym, kto bądź co wywiera faktyczny wpływ na zachowania konsumenckie Polaków.

Podsumowując, Polacy nie lubią reklamy, mają też świadomość, że kupując, ponoszą jej koszty, z których woleliby zrezygnować. Przyznają również, że to nie reklama, ale przede wszystkim opinia znajomych i rodziny ma największy wpływ na ich decyzje zakupowe.

Mogą Cię również zainteresować