Rośnie rozpoznawalność firm DS/MLM

przez Jolanta Flag
916 odsłony

Rośnie rozpoznawalność firm z sektora DS/MLM. Liderem skojarzeń spontanicznych w rankingu biznesów działających w branży niezmiennie od wielu lat pozostaje marka Avon. Za nią plasują się Oriflame, Amway i Zepter.

źródło: Flickr.comźródło: Flickr.com

Polskie społeczeństwo coraz mocniej rozpoznaje firmy działające w systemie sprzedaż bezpośrednia w tym marketing sieciowy. Liderem skojarzeń spontanicznych w rankingu przedsiębiorstw działających w branży niezmiennie od wielu lat  pozostaje marka Avon (18%). Na drugiej pozycji – odnotowując największy wzrost rozpoznawalności spontanicznej – uplasowała się firma Oriflame (10%), wyprzedzając Amway (5%) i Zepter (4%).

Badania zrealizowane na przełomie luty/marzec 2015 roku na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej (PSSB) przez Instytut Homo Homini pokazują, że wzrasta świadomość konsumentów, czym jest sprzedaż bezpośrednia i MLM oraz jakie marki działają w sektorze.

Wskazania wspomagane (respondentom została odczytana lista firm) wskazują na podobny układ rozpoznawalności jak w przypadku pytań nakierowanych. Na pierwszym miejscu pozostaje niezmiennie Avon z identycznym wynikiem jak w roku ubiegłym (83%). Wyraźnie natomiast zyskali konkurenci, którzy starają się dogonić lidera. Drugą pozycję zajęła firma Oriflame, odnotowując wzrost rozpoznawalności wspomaganej aż o 7%, trzecią firma Zepter z czteroprocentowym wzrostem w stosunku do roku 2014. Czołówkę zamyka Amway, którego wyniki podskoczyły o 5% wobec wskazań ubiegłorocznych. Znaczny sukces pod względem wzrostu rozpoznawalności odnotowały również Vorwerk (Thermomix) i Flavon (po 6%). Co ciekawe, biznes ten staje się coraz bardziej znany wśród osób, które wcześniej nie miały z nim styczności w ogóle. Zmniejszył się odsetek osób nie znających żadnej ze wskazanych marek, dając wynik 7,9% co stanowi spadek o 4% wobec danych ubiegłorocznych.

źródło: PSSBźródło: PSSB

– Czołówka liderów rozpoznawalności wśród konsumentów to duże, międzynarodowe firmy sprzedaży bezpośredniej działające od lat również w Polsce. Avon i Oriflame mają jedne z największych sieci konsultantek, prowadzą liczne kampanie reklamowe, są coraz bliżej klienta jak chociażby poprzez otwarcie w Warszawie pierwszego na świecie salonu Avon, czy uruchomienie, również w stolicy, interaktywnej wiaty przystankowej z ekranem dotykowym, umożliwiającym zapoznanie się z katalogiem kosmetyków Oriflame, skomponowanie własnego zestawu produktów, zrobienie zdjęcia i przesłanie go na wskazany adres mailowy. Realizowane działania przekładają się na rozpoznawalność marek, ale również na wzrost świadomości konsumentów na temat działania firm sprzedaży bezpośredniej – mówi Mirosław Luboń, dyrektor generalny Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej.

Ostatnie badanie pokazało ponadto, że siedmiu na dziesięciu respondentów miało styczność ze sprzedażą bezpośrednią, ale tylko połowa osób z tej grupy to aktualni klienci tego systemu dystrybucji. W większości są to kobiety.

Metryka badań: czas realizacji badania – luty/marzec 2015, miejsce realizacji – badanie ogólnopolskie, metoda – telefoniczne, standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo CATI (Computer Assisted Telephone Interview), próba – losowa, liczebnie reprezentatywna dla ogółu mieszkańców Polski z zachowaniem reprezentacji liczbowej zaludnienia (dane wg GUS). Próba odzwierciedla liczebny rozkład wg płci oraz zachowuje proporcje w rozkładzie wieku do populacji generalnej mieszkańców. Jednostka badania: mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich, którzy w dniu badania ukończyli min. 14 rok  życia i są zdolni do samodzielnych decyzji zakupowych. Wielkość próby: N=1198, jednostka badawcza – Instytut Homo Homini.

Mogą Cię również zainteresować