Sposób na zmniejszenie rotacji w firmie

przez Piotr Hoffmann

Duża rotacja w firmie tradycyjnej to poważny problem. Koszty rekrutacji oraz przygotowania nowego pracownika do pracy często przewyższają kilkukrotnie pensję pracownika, który odszedł. Dlatego firmy badają czy pracownik szybko się zwolni już przy procesie rekrutacji.


Jedną z metod takiej analizy jest „biodata”, czyli analiza informacji biograficznych. Podstawowymi informacjami zbieranymi podczas takiej analizy są tu dane dotyczące dotychczasowego doświadczenia kandydata – zawodowego, jak i danych z etapu zdobywania edukacji. Pod uwagę bierze się więc staż pracy, częstotliwość jej zmian, wykształcenie, wiek, płeć. Poza podstawowymi, dołącza się też dane z wywiadu, które opisują wartości, jakimi kieruje się kandydat, przekonania jakie prezentuje, postawy jakie ma wobec określonych problemów. W przypadku każdego ze stanowisk w firmie, norma na najbardziej lojalnego pracownika może być nieco inna – jej opracowanie i stworzenie profilu pracownika, który najprawdopodobniej zwiąże się z firmą na jak najdłuższy okres, może być długotrwałe i kosztowne – choć z perspektywy czasu opłacalne.

Firma, która posługuje się tą metodologią podczas rekrutacji opiera się nie tylko na samym wywiadzie pochodzącym z rozmowy kwalifikacyjnej – wpływ na decyzję rekrutacyjną mają tu dodatkowe kryteria, na które kandydat tak naprawdę nie ma wpływu – bowiem swojej przeszłości czy postaw nie wymaże i nie dopasuje ich do potrzeb rekrutacyjnych ewentualnego pracodawcy.

Mogą Cię również zainteresować