Strategy Processed

przez Piotr Hoffmann
598 odsłony

14 maja br. odbyła się w Warszawie trzecia edycja Business Process Management Forum. Konferencja miała na celu przedstawienie uczestnikom powiązań pomiędzy strategią organizacji a jej modelem procesowym.

Konferencję zainaugurowało wystąpienie Doroty Dałkowskiej, które przybliżyło tematykę budowania strategii firmy. Uczestnicy konferencji mieli okazję dowiedzieć się czym jest strategia organizacji oraz jaki jest cel jej definiowania. Ponadto zapoznali się z jedną z metod jej reprezentacji – mapą strategii. Umożliwia ona ujęcie celów strategicznych z punktu widzenia różnych perspektyw – finansowej, klienta, procesów wewnętrznych oraz wzrostu i doskonalenia.

Wykład Martyna Oulda wprowadził uczestników konferencji w tematykę procesowego zarządzania organizacją. Martyn Ould przedstawił unikalną metodę tworzenia architektury procesów, której skuteczność miał okazję sprawdzić wielokrotnie w przeprowadzanych projektach. Najwięcej wątpliwości wśród słuchaczy wzbudziła duża szczegółowość prezentowanej metody. Odpowiedź prelegenta nie pozostawiła w tym temacie żadnej wątpliwości: „Jeśli mamy do czynienia ze skomplikowaną organizacją, to model odzwierciedlający jej działanie również musi być skomplikowany. Każde uproszczenie takiego modelu, zafałszowuje obraz rzeczywistości”.

W trakcie kolejnego wykładu Dorota Dałkowska zaprezentowała, w jaki sposób powiązać model procesowy organizacji ze strategią firmy. Wskazane zostały procesy odpowiedzialne za realizację poszczególnych celów strategicznych oraz za kierunek usprawnień działań organizacji i ich wdrażanie.
Podczas drugiego wystąpienia Martyn Ould wskazał, w jaki sposób precyzyjnie opisywać realizację procesów biznesowych. Zaprezentowana przez niego koncepcja Role Activity Diagrams (RAD) pozwala na oddanie rzeczywistych zależności pomiędzy rolami w procesie oraz przedstawienie komunikacji pomiędzy nimi.

Ostatni wykład konferencji został poprowadzony przez Piotra Szynkiewicza. Prelegent swoim wystąpieniem na temat controllingu procesów wzbudził wiele kontrowersji zarówno wśród uczestników konferencji, jak i innych prelegentów. Zaprezentowane przez niego metody pomiaru realizacji strategii wywołały liczne pytania uczestników. Dlatego spotkania kuluarowe stały się doskonałą okazją do wymiany poglądów i spostrzeżeń dotyczących zagadnień poruszonych podczas wykładów.

Mogą Cię również zainteresować