UE przygotuje listę podmiotów pozbawionych dotacji

688 odsłony

Wielu przedsiębiorców może skorzystać z dotacji z Unii Europejskiej. Są jednak i tacy, którzy pozbawieni są prawa ubiegania się o jakiekolwiek fundusze unijne. Teraz powstanie specjalna lista takich podmiotów – informuje Bankier.pl


W specjalnym rejestrze znajdą się te firmy i instytucje, które z jakiegokolwiek powodu zostały pozbawione prawa ubiegania się o unijne środki. Lista ta ma pomóc w lepszej weryfikacji beneficjentów ubiegających się o pomoc. Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt rozporządzenia określającego procedury wpisywania na tą listę.

Rozporządzenie określa:

1) Sposób i tryb wpisywania podmiotów wykluczonych do rejestru;

2) Wzór formularza zgłoszenia podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru;

3) Zakres przedmiotowy informacji, które będą zawarte w rejestrze;

4) Sposób i tryb uzyskiwania informacji z rejestru;

5) Tryb przekazywania informacji zawartych w rejestrze;

6) Sposób i tryb dokonywania zmian w rejestrze

Do takiego rejestru podmiot wykluczony będzie mogła wpisywać odpowiednia instytucja zarządzająca, instytucja pośrednicząca, instytucja wdrażająca lub instytucja, która podpisała umowę z beneficjentem. W początkowej fazie rejestr osób/firm wykluczonych będzie prowadzony w formie papierowej. Projektodawca zaznacza, że ma to przygotować instytucje do uruchomienia w przyszłości rejestru w wersji elektronicznej.

Mogą Cię również zainteresować