X Spotkanie Klubu TOP Liderów MLM

przez Piotr Hoffmann

6 marca br. w Warszawie (Platinum Tower) odbyło się X Spotkanie Klubu TOP Liderów MLM. Tego dnia w bardzo ważnych dyskusjach na temat branży MLM wzięło udział ok. 50% całego stanu osobowego tej elitarnej grupy oraz zaproszeni goście specjalni.

Spotkanie rozpoczął od przywitania całej ekipy Maciej Maciejewski, redaktor naczelny „Network Magazynu”. Następnie, po krótkim przedstawieniu się każdego TOP Lidera z osobna, członkowie głosowali za przyjęciem do klubu nowych kandydatów. Jednogłośnie w szeregi klubu przyjęto zatem: Mirosławę i Krzysztofa Cybul z FM GROUP, Katarzynę i Marka Dziurów z Akuna Polska, Katarzynę Woźniak z Herbalife oraz Elżbietę Król i Katarzynę Jeziorską z firmy Starlife Polska.

Kolejnym punktem spotkania było wykluczenie z członkostwa w klubie osób, które podczas poprzednich zebrań charakteryzowały się nieusprawiedliwioną, nad wyraz ambitną absencją. W ten sposób, zgodnie z punktem VI/3 Kodeksu Klubu TOP Liderów MLM, z listy członków klubu wykreślono Bernarda Jastrzębskiego, Marzenę Demczuk i Norberta Rekowskiego.

Michał Barański – pomysłodawca projektu edukacyjnego „Biznes MLM jako alternatywny sposób zarabiania na studiach – zdał krótką relację z dotychczasowych wykładów, które w ramach tego przedsięwzięcia „Network Magazyn” i Klub TOP Liderów MLM przeprowadzili na uczelniach w Kielcach, Wrocławiu i Zielonej Górze. Zasygnalizował, w jakich miastach i na jakich uczelniach planuje teraz najbliższe wykłady. 

Po przerwie głos zabrały Aneta Rydz i Katarzyna Kuglin, które przedstawiły członkom klubu propozycję współpracy oraz szczegółowe plany swojego projektu Targi Pracy Alternatywnej. Po krótkiej prelekcji ustalono, aby powiązać to wydarzenie z pomysłem edukacyjnym zatytułowanym Europejskie Forum Biznesu MLM oraz uroczystościami związanymi z 10 urodzinami „Network Magazynu”. Rozpoczęła się żywa dyskusja, dzięki której ustalono wiele szczegółów dotyczących tego nowego, unikalnego na światową skalę i potężnego przedsięwzięcia, które odbędzie się w Polsce, prawdopodobnie 19 października br. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury w Warszawie.

Więcej na temat projektu Europejskie Forum Biznesu MLM/Targi Pracy Alternatywnej/10 urodziny „Network Magazynu” – jedynego w Polsce niezależnego pisma o branży sprzedaż bezpośrednia i marketing sieciowy, a przede wszystkim o tym, jak akcja ta przyczyni się do wzmocnienia wizerunku biznesu DS/MLM wśród społeczeństwa, napiszemy już niebawem.

reklamareklama

Klub TOP Liderów MLM (KTLMLM) to grono najprężniej działających w marketingu sieciowym fachowców, grupa rzetelnych i etycznych liderów współpracujących, jako niezależni przedsiębiorcy, ze znanymi i poważanymi firmami reprezentującymi branżę w Polsce. Podstawowymi celami, jakie klub wyznaczył sobie do konsekwentnego realizowania, są następujące zagadnienia: integracja środowiska MLM, promocja tego biznesu, zainteresowanie społeczeństwa unikalnymi możliwościami, jakie daje ten sektor i w efekcie zwiększenie liczby dystrybutorów w branży, etyka w MLM, prezentowanie i analizowanie obecnej sytuacji branży na rynku, opiniowanie nowych firm MLM, wymiana doświadczenia, rozwiązywanie problemów wewnątrz sektora, edukacja (m.in. organizacja profesjonalnych szkoleń branżowych) oraz działalność charytatywna.

Mogą Cię również zainteresować