Dr Alina Warzecha na szkoleniu struktury Rentierzy FM w Tarnowie Podgórnym

przez Jan Bręczewsk

Struktura Rentierzy FM po raz VIII szkoliła się w Tarnowie Podgórnym. Niewątpliwie jakość tego seminarium podniosła wizyta dr Aliny Warzechy. Dziekan Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Gliwicach jest autorem pierwszej, naukowej pozycji o network marketingu. Warto zaznaczyć, że podczas tego pamiętnego weekendu miała miejsce premiera tej ważnej dla całej branży książki.

ee

Po przywitaniu 400 uczestników konferencji i zaproszonych gości rozpoczęło się dwudniowe szkolenie. „Nauka zdefiniowana jest jako zmiana w zachowaniu” – tym przesłaniem szkolenie tradycyjnie rozpoczął Krzysztof Cybul, zadając pytania: Czy MLM to poważny biznes? Czy aktywny udział 50 milionów ludzi na 5 kontynentach świadczy o ważności tej branży? Czy 130 miliardów dolarów obrotu świadczy o jego powadze?! Czy fakt, że Stany Zjednoczone i Japonia generują 50% tego obrotu daje do myślenia?

Marketing wielopoziomowy nie jest wyjątkiem. Wręcz na odwrót. Spaja wszystkie 3 płaszczyzny rozwoju: osobisty, biznesowy i samokoncepcyjny.

Poprzednie 7 edycji Tarnowa Podgórnego pokazało, że wysiłek poniesiony na rzecz tworzenia zespołu Rentierzy FM opłacił się. Świadczą o tym wyniki osiągane przez tą strukturę i wizyty składane na szkoleniach przez coraz to nowe osoby mające niebanalny wpływ i znaczenie w MLM.

Instytut Praktycznej Edukacji reprezentował Karol Karolczak. IPE jest oficjalnym przedstawicielem firmy Rich Dad i Roberta Kiyosaki na Polskę. Gość przywiózł na konferencję jego najnowszą książkę  „Biznes XXI wieku”. Swoją prezentację poparł najnowszymi materiałami multimedialnymi autorstwa Roberta Kiyosaki promującymi branżę marketingu sieciowego. Gość stwierdził m.in.: – „Biznes XXI wieku” to kluczowa książka, która pomoże każdemu rozpocząć działanie w branży MLM. Cieszę się także, że mogłem być z Wami i przekazać tak dużemu gronu ideę Bogatego Ojca. Z pewnością jest to początek owocnej współpracy IPE ze strukturą Rentierzy FM.

Pierwsze kroki w biznesie MLM przybliżyli Kamil Cybul i Kajetan Majchrzak. Wiodącą myślą tego wystąpienia było przekonanie, że sukces w MLM nie jest oparty tylko na motywacji, ale głównie na pewności siebie, która wynika z wiedzy, a kluczowe jest zbudowanie przekonania do: sponsora, systemu, firmy i przede wszystkim do zdefiniowanego wcześniej celu.

Wyjątkowy program motywacyjny firmy FM GROUP „Mercedesem po Sukces” można sparafrazować słowami „Sukces Mercedesa z FM GROUP”. Program ten przybliżył Krzysztof Rak – osoba, która kluczyki do ponad 200 luksusowych aut z gwiazdą na masce wydała właśnie liderom firmy FM GROUP. Owocna współpraca z tym specjalistą została doceniona w postaci dyplomu wręczonego mu przez Krzysztofa Cybul, o treści:

Za perfekcyjną pomoc w wyborze Mercedesów.

Wojciech Scheffs powiedział, jak ważny w network marketingu jest „Miesiąc szkoleniowy”. To tak istotna kwestia przede wszystkim dlatego, że w dużej mierze od niego zależy efektywność kolejnych etapów rozwoju. Jest to czas, w którym budujesz samego siebie i budujesz przekonanie do branży poprzez przyswajaną wiedzę.

Kontynuacją tego wystąpienia był wykład Marcina Wałowskiego, który ująć można w kilku słowach – ile jestem wart, jaka jest moja wartość, na ile się cenię? Sukces trzeba wypracować, ponieważ jest zarezerwowany dla profesjonalistów. Życia nie można „przeżyć”, trzeba żyć godnie.

Jedną z dwóch dam występujących w „Czasie dla kobiet” była Halina Szyszko. To osoba, która na co dzień z powodzeniem prowadzi biznes klasyczny. Jej uwagi były szczególnie cenne dla bardzo licznej grupy młodych ludzi. Natomiast Anna Zielińska podkreśliła, że popełnianie błędów jest nieodzownym elementem nauki.

Jeżeli masz duże marzenia, dużo musisz poświęcić.

Dziesięciu uczestników „Czasu dla mężczyzn” podczas wypowiedzi podkreślało, jak ważną rzeczą jest tempo zdobywania wiedzy, tempo działania oraz nieukrywanie faktu, że SUKCES TRZEBA WYPRACOWAĆ. W tym cyklu kolejno wystąpili: Jakub Czechowski, Dawid Długosz, Jakub Janicki, Jacek Łukaszewicz, Tomasz Kochanowski, Michał Kraj, Michał Pisarek, Jacek Tomaszewski, Mateusz Zarębski i Marcin Zieliński.

Medialna tuba marketingu wielopoziomowego Maciej Maciejewski, założyciel i redaktor naczelny „Network Magazynu”, poinformował uczestników szkolenia o przyznaniu firmie FM GROUP Certyfikatu Etycznego Zarządzania Sprzedażą i Obsługą Klientów. To znaczące wyróżnienie przyznawane jest przez kapitułę sędziowską prestiżowego konkursu Polish National Sales Awards. Później redaktor wyjaśnił, dlaczego pionierska praca naukowa dr Aliny Warzechy, którą „Network Magazyn” wydał drukiem, jest taka ważna dla całej branży DS/MLM, przedstawił autorkę książki i…

Nastąpił długo oczekiwany moment VIII szkolenia struktury Rentierzy FM. Głos zabrała doktor nauk ekonomicznych, dziekan wydziału nauk ekonomicznych w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości – Alina Warzecha. Zademonstrowała swoją „czerwoną cegłówkę”, czyli pierwsze poważne opracowanie naukowe, przedstawiające sektor wszystkich przedsiębiorstw DS/MLM działających w tym sektorze biznesu („Multi Level Marketing w gospodarce rynkowej”). Obecność tej rangi naukowca na szkoleniu i przekazana przez nią wiedza umocniła wśród obecnych przekonanie co do słuszności podjętej decyzji. Słowa dr Aliny Warzechy:

To wy jesteście pionierami marketingu sieciowego w Polsce

jeszcze bardziej potwierdziły, że branża, miejsce i czas, są właściwe. Wśród zaproszonych osób była również Pani Małgorzata Serwa – kierownik działu szkoleń w FM GROUP World. W tym miejscu zacytujemy jej słowa: „Spotkałam ludzi z pasją, energią i z ogromną wiarą. Z przekonaniem,  że edukacja jest nieodłącznym składnikiem tworzenia biznesu z FM GROUP. Życząc Państwu sukcesów w pracy dziękuję za możliwość spotkania się z Wami i serdecznie zapraszam na nasze szkolenie w centrali.”

Panie Emilia Kuboń i Monika Szeląg, jako przedstawicielki FM GROUP Mobile, podziękowały za owocną współpracę z grupą Rentierzy FM i podkreśliły, że ta ekipa jest liderem w promowaniu firmowej telefonii komórkowej. Po całym dniu owocnej nauki nastąpił czas na uroczystą galę. Rozpoczęła się ona już tradycyjnie, od wyróżnienia osób, które w ostatnim czasie osiągnęły kolejne poziomy efektywności. Padło wiele ciepłych słów podziękowań. Występującym na scenie gratulowali goście specjalni – dr Alina Warzecha i Małgorzata Serwa.

Ważnym elementem tej części szkolenia było wręczenie pamiątkowych dyplomów za budowanie pozytywnego wizerunku MLM w środowisku naukowym i społeczeństwie doktor Alinie Warzecha i redaktorowi naczelnemu „Network Magazynu” – Maciejowi Maciejewskiemu. Doceniony został również wkład pracy państwa Mirosławy i Krzysztofa Cybul w budowanie grupy Rentierzy FM oraz organizację szkoleń. W dowód wdzięczności liderzy struktury w imieniu całej grupy wręczyli pamiątkowe zdjęcie oraz prezent. Wspólną zabawę rozpoczęła konsumpcja 40 kg tortu. Dzięki zmianie czasu, ku ogólnej radości zabawa trwała o godzinę dłużej.

Niedzielne, inauguracyjne wystąpienie należało do Jana Bręczewskiego. Z właściwą sobie prostotą i zwięzłością zawarł w nim powody, dla których działa w MLM. Są nimi: przekonanie, że w dzisiejszych czasach, aby utrzymać się przy „życiu” trzeba ciągle się uczyć. Wizją działania powinno być pomaganie innym, a to przekłada się na status materialny i bycie bogatym. Aby zrealizować swój plan na życie musimy być świadomi, że jest to droga, a jej przebycie wymaga czasu.

Ekspresji kolejnemu wystąpieniu nadał fakt, że występujące tam osoby przeprowadziły je w formie dialogu. Byli to Krzysztof Kamyk i Piotr Popielas. W swojej prelekcji zawarli główne myśli przyświecające strukturze Rentierzy FM. Działając szczerze i w sposób lojalny przez minimum 5 lat, szanując wszystkie osoby, które spotkasz na swojej drodze dasz radę, bo kodeks etyczny pozwoli Ci wytrwać w chwilach próby.

Żeby coś zmienić trzeba coś zmienić. Najważniejsza jest chęć zmiany.

Wystąpienie Pawła Fabiszewskiego dobitnie potwierdziło wagę zmian w naszym życiu. Zmiana to nie strata. Mamy pełną kontrolę nad zmianami wybierając ich właściwy kierunek – tak możemy tylko zyskać. Współczesne czasy stwarzają niesamowite możliwości, dlatego że należą do liderów, a bycie liderem pozwala nam zmienić egzystencję w dostatnie życie, bo życie to tajemnica do odkrycia a nie problem do rozwiązania.

Fakt, że czas i tak płynie, uświadomił wszystkim Radosław Strzelecki. Mamy stu procentową kontrolę nad własnym czasem. Efektywność jego wykorzystania zależy od tego, jakie mamy priorytety. Kwintesencją prowadzenia własnego biznesu w MLM jest angażowanie najcenniejszego aktywa, czyli czasu, w osoby równie zaangażowane, jak my. Nasze zadanie sprowadza się do znalezienia ludzi gotowych, aby podjąć wyzwanie zatytułowane „miej życie dla siebie”.

Anna Zielińska, Joanna Frycz i Monika Słomska omówiły i zaprezentowały w praktyce produkty znajdujące się w ofercie firmy FM GROUP. Profesjonalizm tego wystąpienia wynikał z praktycznego obcowania z branżą perfumeryjno-kosmetyczną we wcześniej wykonywanych przez panie zawodach.

Kolejni trzej mówcy podzielili się z obecnymi na sali swoimi doświadczeniami zdobytymi jako osoby zarządzające w większych korporacjach oraz właściciele własnych przedsiębiorstw. Małgorzata Jewiarz powiedziała, że „small bussines” to teoretycznie 16 godzin bycia na jego usługach, a w późniejszym czasie to 24 godzinne zniewolenie. Andrzej Pasadyn uzmysłowił wszystkim, że pracując w korporacji i angażując nie mniej czasu, niż właściciel małego biznesu, w momencie zwolnienia zostajesz z niczym, a kolejny „etap rozwoju”, czyli nabycie franszyzy, nie gwarantuje nam sukcesu. Po zatoczeniu koła okazuje się bowiem, że bycie właścicielem własnego biznesu w systemie MLM eliminuje wymienione wcześniej minusy. Halina Szyszko, jako aktywny i prosperujący przedsiębiorca, powiedziała jedno:

Zrobię wszystko, aby odnieść sukces w MLM i zamknąć swoją firmę, ponieważ biznes klasyczny to kierat – nie masz czasu dla rodziny.

Monika Cybul – wyczynowy sportowiec, uzmysłowiła słuchaczom jak ważną rzeczą jest wytrwałość i konsekwencja w działaniu. Pomimo wszystko. Jej zdaniem, trenując podstawowy element szczęśliwego życia, czyli wytrwałość w dążeniu do założonych celów, człowiek jest skazany na wygraną. W swoim wystąpieniu przytoczyła słowa Justyny Kowalczyk: „Najpierw trzeba dużo zrobić, a potem dużo mówić” – co w wydaniu struktury Rentierzy FM oznacza samorozwój.

Wszyscy uczestnicy szkolenia byli pod wrażeniem wystąpienia Jakuba Piślewskiego, który pomimo młodego wieku już osiągnął znaczący status finansowy. Jakub powiedział to, o czym wie każdy dobrze prosperujący biznesmen, czyli musi być cel, plan, działanie i poświęcony temu czas, aby osiągnąć sukces.

Jeżeli ktoś jest dobry w wymyślaniu wymówek, to zazwyczaj nie jest dobry w niczym innym.

W godzinach popołudniowych, w sposób nader uroczysty, Krzysztof Cybul podziękował wszystkim uczestnikom szkolenia, z których znaczna grupa pokonała setki kilometrów, aby móc się szkolić w Tarnowie Podgórnym. Podziękował również przybyłym gościom. Tradycyjnie na koniec uczestnicy szkolenia zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie. Do zobaczenia za trzy miesiące. Z pozdrowieniami, Rentierzy FM. (Zdjęcia: Marcin Wałowski i Damian Rosiński).

Mogą Cię również zainteresować