Global Village. Geomarketing w biznesie MLM?

przez Maria Buksa

Lokalizacja klientów, współpracowników, placówek firmy czy konkurentów to niezwykle istotne informacje dla każdego przedsiębiorstwa. W działalności DS/MLM przecież każdy musi robić takie notatki, bo inaczej po jakimś czasie nazbierane informacje okazałyby się nie do ogarnięcia…

Wymienione wyżej aspekty są pomocne m.in. w prowadzeniu działań sprzedażowych i marketingowych oraz planowaniu ekspansji co w przypadku systemu network marketing jest nader ważne. Przecież dobrze wiemy, że DS/MLM to branża globalna. Czy są dzisiaj jakieś inteligentne metody, aby robić to sprawniej i efektowniej?

Geolokalizacja

W procesie geokodowania adresom z bazy przypisywane są współrzędne geograficzne, które następnie wizualizowane są na mapie. Na przykład Geokoder JoinAddress jest dedykowanym narzędziem, realizującym wysokiej jakości geokodowanie.

Od innowacyjnych rozwiązań każdy z nas oczekuje, aby oczywiście przyniosły mu sukces ale również aby były łatwe i intuicyjne w zastosowaniu. Geokoder do każdego rekordu z bazy danych przypisuje współrzędne geograficzne, a następnie wyświetla je na mapie. Dzięki takiemu oprogramowaniu możliwe jest geokodowanie dowolnych danych tabelarycznych, którym przypisana jest lokalizacja, np.:

 • adres umożliwiający wyświetlenie takich informacji jak dane o klientach przechowywane w programach lojalnościowych, istniejące placówki, planowane lokalizacje,  konkurencja, handlowcy;
 • kod pocztowy lub jednostka podziału administracyjnego – umożliwiają wizualizację obszarów sprzedaży, wyników badania kasowego, regionów kolportażu, statystyk firmy (KPI) i wszelkich regionów, na których firma opiera swoje działania.

Zgeokodowane informacje z baz danych są elementem analiz, odpowiadających na pytania:

 • Gdzie mieszkają moi klienci?
 • Jaka jest penetracja rynku na wybranym obszarze?
 • Gdzie znajduje się lokalizacja odpowiednia do moich celów?
 • Gdzie jest najbliższa placówka konkurencyjnej firmy?
 • Czy moje kontakty się kanibalizują?
 • Jak wyglądają statystyki firmy w ujęciu geograficznym?

Geokodowanie

Geokodowanie jest jednym z pierwszych elementów analiz geomarketingowych, stanowi warunek konieczny do rozpoczęcia analiz biznesowych na mapach cyfrowych. Jest również ważnym krokiem do kolejnych etapów procesu przetwarzania danych firmy w kontekście przestrzennym, takich jak planowanie lokalizacji placówek, analizowanie rozmieszczenia klientów, penetracji rynku itp. Aby geokodowanie było skuteczne i przyniosło nam oczekiwane efekty, które przełożą się oczywiście na pieniądze potrzebne jest jednak specjalne oprogramowanie.

JoinAddress

Przykładowo, oprogramowanie JoinAddress służy do geokodowania baz danych. To innowacyjne rozwiązanie dostosowane do oczekiwań szerokiej grupy odbiorców, systemów informatycznych i wymogów projektowych. Przykładem jego wykorzystania jest przypisanie współrzędnych geograficznych do rekordów z programów lojalnościowych, danych o klientach i do wszelkich informacji biznesowych odnoszących się do lokalizacji.

Zastosowania

JoinAddress stosuje się w celu wyświetlenia na mapie rekordów z tabeli. Jego głównym zastosowaniem jest przypisanie współrzędnych geograficznych danym tabelarycznym w celu analizy i zarządzania danymi firmy w ujęciu przestrzennym (geograficznym). Po realizacji geokodowania możliwe jest wykorzystanie danych w kolejnych analizach jak np.:

 • przetwarzanie danych o klientach na podstawie map;
 • planowanie lokalizacji, wyznaczanie położenia placówek w odniesieniu do lokalizacji obecnych klientów;
 • przestrzenne analizowanie udziału w rynku i konkurencji;
 • badanie relacji geograficznych pomiędzy różnymi zagadnieniami dotyczącymi firmy.

– JoinAddress umożliwia korzystanie z danych adresowych różnych dostawców, co wyróżnia nasze oprogramowanie spośród alternatywnych rozwiązań umożliwiających realizowanie usług geokodowania – powiedział nam Jarosław Giero z firmy WIGeoGIS, producenta oprogramowania JoinAddress.

JoinAddress dostępny jest również w wersji WorldWide – w formie usługi www, umożliwiającej geokodowanie danych adresowych o zasięgu międzynarodowym. To innowacyjne rozwiązanie zapewnia wysoką jakość geokodowania, a dostępna tabela dopasowań pomaga wybrać odpowiedni zestaw danych referencyjnych dla danego kraju zapewniający najlepsze wyniki. Oprogramowanie sprawdzi się zatem w organizacjach prowadzących działalność i biznes w skali globalnej. istnieje również możliwość integracji z wewnętrznymi rozwiązaniami IT.

Mogą Cię również zainteresować