Business Process Management Forum

przez (redakcja NETWORK magazynu)
610 odsłony

11.06.2008:Business Process Management Forum W dniach 27-28 maja 2008 roku we Wrocławiu odbyła się II już edycja międzynarodowej konferencji Business Process Management Forum – Business Rules Applied.

Konferencję otworzył krótki wykład Artura Kasprzyka, prezentujący powiązania inżynierii reguł biznesowych z ogólną tematyką zarządzania procesami biznesowymi. W trakcie wykładu poruszono zarówno metodyczny, jak i techniczny aspekt inżynierii reguł biznesowych. Wskazano na konieczność opracowania podejść pozwalających na zachowanie spójności modelu zarówno w obszarze koncepcyjnym, jak i w warstwie technologicznej. Jest to szczególnie istotne przy wsparciu procesów biznesowych narzędziami do zarządzania procesami biznesowymi (ang. business process management system) oraz silnikami reguł biznesowych (ang. business rule engine).

Pierwszy wykład Ronalda G. Rossa, prekursora i aktywnego propagatora inżynierii reguł biznesowych, wyjaśnił znaczenie pojęcia reguły biznesowej oraz związków łączących je z procesami biznesowymi. Szczególnie dużo uwagi poświęcono na omówienie korzyści, wynikających ze specyfikowania reguł biznesowych oraz wpływu, jaki może mieć fakt posiadania dobrze zbudowanego zestawu reguł biznesowych na proces adaptacji organizacji do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych.

Drugi wykład Ronalda G. Rossa poruszał problem stosowania reguł biznesowych w codziennych działaniach. Omówiono zasady rozdzielania opisu procesów biznesowych od działań związanych z podejmowaniem decyzji. Zaprezentowano związki reguł biznesowych z wymaganiami stawianymi systemom informatycznym. Ronald Ross wskazał także na zależności, łączące model strategii organizacji z modelem reguł biznesowych, wskazując tym samym na ścisłe powiązania reguł biznesowych ze wszystkimi aspektami funkcjonowania organizacji.

Ostatni wykład Ronalda G. Rossa dotyczył wsparcia procesu zarządzania regułami biznesowymi narzędziami informatycznymi. W trakcie prezentacji omówiono zarówno etap specyfikowania reguł biznesowych, jak i późniejszy etap osadzania reguł biznesowych w silnikach regułowych. Wskazano także na zgodność koncepcji podziału odpowiedzialności w obszarze wsparcia działań organizacji infrastrukturą informatyczną, w skład której wchodzą narzędzia do zarządzania procesami biznesowymi oraz silniki reguł z koncepcją SOA.

Drugi dzień konferencji poświęcony był problematyce jakości reguł biznesowych. Wykłady na ten temat wygłosiła dr Silvie Spreeuwenberg, światowej sławy konsultant i wykładowca zajmująca się tym wąskim, ale niezwykle istotnym obszarem wiedzy.

Wykłady Silvie Spreeuwenberg rozpoczęły się od przedstawienia przykładów z życia codziennego, ilustrujących wagę problemu oraz konsekwencje praktycznego zastosowania niskiej jakości zestawów reguł biznesowych. W trakcie wykładów wskazano na źródła popełnianych błędów, osadzając je także w kontekście logiki matematycznej oraz lingwistyki. W przypadku każdej z omawianych kategorii błędów podano konsekwencje ich wystąpienia oraz zasady postępowania zmniejszające ryzyko ich  pojawienia się. Dr Spreeuwenberg zaprezentowała także zasady posiłkowania się specjalizowanymi narzędziami informatycznymi, wspierającymi analityków w obszarze weryfikacji reguł biznesowych.

Konferencję zakończył panel dyskusyjny, w trakcie którego zaproszeni specjaliści odpowiadali na pytania uczestników konferencji.

 

(redakcja NETWORK magazynu)

Mogą Cię również zainteresować