Działalność komercyjna w internecie

przez Maciej Maciejewski

Rewolucja informatyczna, jakiej jesteśmy świadkami, zmienia świat w każdej niemal dziedzinie. Internet, którego przede wszystkim dotyczy zafascynowanie rodzącego się społeczeństwa informatycznego, początkowo stosowany był wyłącznie w celach naukowych i edukacyjnych.

Potencjał, jaki w sobie kryje to nowe środowisko sprawia, że coraz chętniej owo medium wykorzystywane jest w celach komercyjnych. Należy przypomnieć, iż nieznajomość lub lekceważenie odmienności warunków tworzonych przez komputerową „sieć sieci” dla działalności komercyjnej było przyczyną niepowodzeń wielu projektów związanych z e-biznesem.

Jeśli działania komercyjne przedsiębiorstw, podejmowane w przestrzeni wirtualnej, mają przynosić pozytywne (zarówno krótko- jak i długookresowe) efekty, muszą zostać dokładnie poznane warunki tworzone przez nowe środowisko. Już na samym wstępie pojawia się problem dotyczący sposobu traktowania internetu, a mianowicie, czy jest to medium elektroniczne (podobnie jak, np. telewizja, radio), czy też można mówić w tym przypadku już o rynku. Jest to istotna kwestia, gdyż niejako przesądza o tym, czy można mówić o prowadzeniu biznesu w internecie, czy raczej o wykorzystaniu internetu w biznesie. Przedsiębiorstwo prowadzi i finalizuje swoje interesy na rynku – z wykorzystaniem tylko pewnego rodzaju mediów elektronicznych. Zatem o modelach biznesowych w internecie można mówić wówczas, gdy traktuje się internet jako rynek. W drugim przypadku – gdy internet postrzegany jest jako medium – mówić można jedynie o modelach (strategiach) wykorzystania internetu w działalności przedsiębiorstw.

Mogą Cię również zainteresować