Europejska konferencja liderów i ekspertów branży sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego

przez Magdalena Łupińsk

2 października 2014 roku w Brukseli odbyła się coroczna, europejska konferencja sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego, zorganizowana przez SELDIA (Europejskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej).

Kluczowe tematy tegorocznego wydarzenia to: perspektywy rozwoju sektora na poszczególnych rynkach, branding, regulacje prawne branży, rozwój aplikacji dla firm sprzedaży bezpośredniej w tym marketingu sieciowego, zwiększanie wydajności sektora poprzez zmniejszenie kosztów oraz rynki wschodzące.

Powyższe tematy omawiane były podczas paneli dyskusyjnych oraz czterech warsztatów. Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej zaprezentowało najlepsze praktyki rynkowe w DS/MLM na rynku polskim.

Europejska konferencja sprzedaży bezpośredniej koncentruje się głównie na bieżących i przewidywanych problemach sektora, wymianie doświadczeń i dobrych praktyk na poszczególnych rynkach, gdzie funkcjonuje ten biznes i jego przedstawiciele. których. Wydarzeniu towarzyszyło również walne zebranie członków Europejskiego Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej, które dokonało wyboru władz. I na tym polu Polska znów odnotowała sukces bowiem Mirosław Luboń, dyrektor generalny Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej, został po raz trzeci wybrany wiceprzewodniczącym zarządu SELDIA na dwuletnią kadencję. Na przewodniczącego zarządu członkowie stowarzyszenia wybrali ponownie Magnusa Brännströma, CEO firmy Oriflame.

W trakcie konferencji Mirosław Luboń w jednym z paneli zaprezentował najlepsze praktyki rynkowe w dziedzinie direct sellin & network marketing na rynku polskim. Liczni uczestnicy spotkania wykazali duże zainteresowanie podjęciem działalności i współpracy na rynku polskim co z pewnością ucieszy wielu uczestników tego systemu po obu stronach. Pieniądze to nie wszystko, ale dobrze wiedzieć gdzie i jak je generować.    

Mogą Cię również zainteresować