Jak nowa ustawa zmieni prawa konsumenta?

przez Katarzyna Słupek

Podpisana 17 czerwca br. przez prezydenta RP Ustawa o prawach konsumenta wprowadza do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2011/83/UE i rewiduje implementacje dyrektywy 1999/44/WE. Nowe prawo zacznie obowiązywać w ciągu 6 miesięcy od momentu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

źródło: Flickr.comźródło: Flickr.com

Czeka nas sporo zmian. Sprawdź, jakie nowe uprawnienia przysługują konsumentom. Europejskie Centrum Konsumenckie przygotowało ich zestawienie „w pigułce”.

ZAKUPY PRZEZ INTERNET

 • Ciężar dowodu spełnienia obowiązków informacyjnych spoczywa na przedsiębiorcy, który musi podać w sposób jasny i rozumiały m.in. adres pocztowy, numer rejestrowy czy e-mail, pod którym można szybko i efektywnie się z nim kontaktować. Numer telefonu musi być przekazany, tylko jeżeli sprzedawca takim dysponuje.
 • Konsument ma prawo otrzymać potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku nie później niż w chwili otrzymania zamówionego produktu czy rozpoczęcia świadczenia usługi. Trwały nośnik nie oznacza konieczności użycia pisemnego dokumentu. Może to być również e-mail.
 • Opt in zamiast opt out. Przedsiębiorca nie będzie mógł stosować tzw. opcji domyślnych przy składaniu zamówienia. Zakup dodatkowego świadczenia związanego z głównym przedmiotem umowy powinien wymagać zaznaczenia przez konsumenta odpowiedniego pola, a nie odrzucenia (odznaczenia) w celu uniknięcia obowiązku zapłaty (reguła dotyczy również zakupów tradycyjnych).
 • Przedsiębiorca musi zapewnić, aby konsument w momencie składania drogą elektroniczną zamówienia wyraźnie potwierdził, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Jeżeli w celu złożenia zamówienia wymagane jest aktywowanie przycisku, musi być on oznaczone w łatwy i czytelny sposób np. przy użyciu słów „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 • Konsument nie będzie musiał ponosić żadnych opłat lub kosztów dodatkowych, jeżeli nie zostanie o nich odpowiednio poinformowany przed złożeniem zamówienia.
 • Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał zamówiony towar (14-dniowy termin będzie obowiązywał na terenie całej Unii Europejskiej).
 • Ale ma aż 12 miesięcy na rezygnację z towaru kupionego w internecie, jeżeli sprzedawca nie poinformował go o prawie do zwrotu.
 • Załącznikiem do ustawy jest gotowy wzór odstąpienia od umowy. Konsument może swobodnie go wykorzystać, nie martwiąc się czy prawidłowo napisał pismo. Jeżeli sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, konsument może odstąpić od umowy wysyłając formularz np. mailem.
 • W razie odstąpienia przez konsumenta od umowy, oprócz ceny towaru przedsiębiorca będzie musiał zwrócić mu kwotę otrzymaną od niego na pokrycie kosztów dostarczenia produktu, ale w granicy najtańszego i podstawowego sposobu dostawy, jaki oferuje (np. jeżeli konsument wybierze kuriera zamiast poczty, sprzedawca nie zwróci mu dodatkowych kosztów).
ReklamaReklama

ZAKUPY TRADYCYJNE

 • Do tej pory reklamowanie towarów było możliwe dzięki przepisom ustanawiającym instytucje „niezgodności towaru z umową”. Po wejściu w życie ustawy o prawach konsumenta „niezgodność towaru z umową” zostanie zastąpiona rękojmią. Obowiązywać będą tylko dwa tryby reklamacji: na podstawie rękojmi i na podstawie gwarancji.
 • UWAGA: Do umów, które konsument zawarł przed wejściem w życie ustawy będzie stosować się przepisy dotychczasowe, czyli uprawnienia z tytułu niezgodności z umową.
 • W ramach rękojmi (dawniej „niezgodności towaru z umową”) konsument będzie mógł domagać się obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy i zwrotu kosztów. Sprzedawca będzie mógł bronić się tylko poprzez niezwłoczną wymianę lub naprawę.
 • UWAGA: Jeśli wada zakupionego towaru jest istotna, można od razu żądać wymiany lub zwrotu pieniędzy. Jeśli natomiast jest to mniej istotna wada, sprzedawca może ją naprawić, ale tylko raz. Później musi zgodzić się np. na żądanie wymiany towaru.
 • Konsument będzie musiał zostać poinformowany o wszystkich kosztach jakie poniesie w związku z danym zakupem (opłaty za dostarczenie, usługi pocztowe, podatki). Sprzedawca będzie zobowiązany podać mu pełną cenę najpóźniej w chwili złożenia propozycji zawarcia umowy.
 • Z 6 miesięcy do roku wydłuży się okres domniemania, że wada istniała w chwili, w której towar został przez konsumenta kupiony. W tym czasie to przedsiębiorca będzie musiał udowodnić, że było inaczej, a nie konsument.
 • Jeżeli konsument będzie chciał skorzystać z infolinii, to pamiętaj, że opłata za rozmowę nie może być większa niż za zwykłe połączenia telefoniczne – przedsiębiorca nie będzie mógł więc na niej zarobić.

Treść informacji przedstawia poglądy autora i stanowi jego wyłączną odpowiedzialność: w żaden sposób treść ta nie odzwierciedla poglądów Komisji Europejskiej i/lub Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów ani innego organu Unii Europejskiej. Komisja Europejska i/lub Agencja Wykonawcza nie przyjmują odpowiedzialności za żadne wykorzystanie informacji zawartych w tym komunikacie prasowym. 

Mogą Cię również zainteresować